Firma tühjakskantimise ja maksmata võlgade süüdistuste kõrval kuulub osaühingu Magnon CV-sse ka iseäralik juhtum katsega osta praeguse Isamaa erakonna maja.

Nüüd, aastaid pärast kahtlusi tekitanud majaostu katset, on Magnoni omanikud Vjatšeslav Mangus ja Ruslan Sibilev tülli pööranud ning süüdistavad teineteist vastastikku ühelt poolt firma tühjakskantimises, teiselt poolt võlgade tasumata jätmises. Kusjuures mõlemad pooled heidavad teisele ette, et just tema tegevuse tõttu on pangad firmale selja pööranud.