„2020 oli meie jaoks vaatamata keerulisele makromajanduslikule olukorrale edukas aasta,“ sõnas Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts. Kontserni varade maht suurenes peamiselt tänu laenuportfelli kasvule 758 miljoni euroni ehk 32%. Eelmise aasta kasum enne laenunõuete allahindlusi oli 35,4 miljonit eurot, mis teeb võrreldes aasta varasemaga 4,3 miljonit eurot rohkem. 2020. aasta puhaskasum oli 21 miljonit eurot.

„Kontserni töötav laenuportfell kasvas 2020. aasta jooksul märkimisväärselt, ületades esimest korda panga ajaloos poole miljardi euro piiri. Sealjuures väärib mainimist, et laenumahtude kiirel kasvul ei olnud negatiivset mõju laenuportfelli kvaliteedile. Üle 90 päeva võlgnevuses olevate laenude osakaal kogu portfellis moodustas aasta lõpu seisuga 3,2% ja jäi aasta varasemaga võrreldes samale tasemele,“ rääkis Länts.

Tema sõnul vaadati seoses tervisekriisi algusega esimese kvartali lõpus üle kogu kontserni 2020. aasta plaanid ja pandi paika uued sihid. „Otsustasime kohe eriolukorra alguses keskenduda oma klientide toetamisele ja pakkusime personaalseid lahendusi makseraskustesse sattunutele. Seejärel võtsime sihiks kasvuambitsiooni taastamise, pakkudes klientidele jätkuvalt rahastamisvõimalusi ning uusi tooteid. Tagantjärele saame öelda, et valitud strateegia oli õige, sest aasta jooksul paranesid märkimisväärselt nii kliendirahulolu kui ka kontserni äritulemused,“ kirjeldas Länts.

Pangajuhi sõnul olid möödunud aasta oluliseks märksõnaks uued pangatooted. „Meie uus pangasüsteem Nest võimaldas meil eelmisel aastal kiiresti reageerida nii eriolukorrale kui ka tarbijate vajadustele ja turu ootustele. Eelmine aasta oli märgilise tähendusega, kuna sisenesime Eesti kodulaenuturule, kus hakkasime lisaks tavapärasele annuiteetgraafikuga tootele pakkuma ka Eestis unikaalset erigraafikuga kodulaenu,“ lausus Länts. Lisaks sellele tõi Bigpank aasta jooksul turule liisingutooted äriklientidele Eestis ja Leedus, säästuhoiuse Saksamaal, Austrias ja Hollandis, autojärelmaksu Soomes ja uueneva limiidiga krediiditoote Rootsis.

Ettevõtete panganduse laenu- ja liisinguportfell ning müügimahud jätkasid 2020. aastal kiiret kasvu nii Eestis, Lätis kui ka Leedus. Laenude uusmüük kasvas aastaga 84%. „Kasvu peamisteks põhjusteks olid müügimeeskondade tugevdamine, tootetingimuste parandamine ja panga jaoks uute kliendi tegevusalade finantseerimine – tööstus, tootmine ning põllu- ja metsamajandus. Äri- ja elukondliku kinnisvara finantseerimistoodete kõrval toodi turule pikaajaline investeerimislaen tootmisettevõtetele ja kuni 30-aastase tähtajaga laen põllumaade finantseerimiseks,“ märkis Länts.

Järgmisel aastal ootavad eksperdid majanduse taastumist, kuid Bigbanki enda majandusprognoos oma koduturgude kohta on veelgi optimistlikum. Kontsernil on plaanis kõikidel koduturgudel kasvada ja seda nii olemasolevate toodete lõikes kui ka lansseerides turgudele uusi tooteid. Olulisel kohal saab olema uue filiaali avamine Bulgaarias.

„Ettevalmistused filiaali avamiseks on käinud kogu 2020. aasta vältel ja esimeste tehinguteni loodame Bulgaarias jõuda juba selle aasta esimeses pooles,“ sõnas Länts. Esmased tooted, millega Bigpank Bulgaaria turule siseneb, on eraklientidele suunatud digitaalsed tarbijakrediiditooted. Lähitulevikus planeerime lisada ka hoiused. „Oleme seadnud endale eesmärgiks saada Bulgaarias järgmise viie aastaga enim soovitatud digitaalseid finantsteenuseid pakkuvaks pangaks.“

Bigbank on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud spetsiaalpank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis.