16. märtsil alustati menetlust selles, et 61-aastasele naisele helistati ja pakuti võimalust osaleda aktsiaturgudel, teatas Põhja prefektuur. Naine andis enda kontaktandmed ning kauplemisplatvormi Nava Gates maaklerid lõid talle ebaõige ettekujutuse tegelikest asjaoludest.

Naine võimaldas enda arvutile kaugligipääsu ning tegi oma kontolt seni tuvastamata inimeste juhendamisel mitu erinevat ülekannet.

Rahalisi vahendeid naine enda väidetavalt krüptokontolt välja võtta ei saanud ning kahjusumma on ligi 137 000 eurot.

Politsei annab nõu:

- Kui sulle saabub pakkumine, mis lubab kiiresti suurt tulu või pakutakse müügiks toodet, mis on raskesti kättesaadav, siis suhtu sellesse ettevaatlikult.

- Ära edasta võõrastele andmeid oma ID-kaardist, PIN-koodidest, infot muudest isikut tõendavatest dokumentidest, fotosid krediitkaardist jms.

- Ära tee ülekannet enne, kui oled kontrollinud konkreetse ettevõtte tausta.

- Ära lae tundmatu inimese palvel oma arvutisse programme, mis lubavad tal võtta üle pilti sinu arvutist – TeamViewer või AnyDesk.

- Kui saad kahtlase kõne, lõpeta kõne kohe, blokeeri number ja anna sellisest kõnest teada PPA infoliinile 612 3000 või edasta info läbi kodulehe https://cyber.politsei.ee/

- Kui oled saanud kahju, pöördu politseisse.