MyFinancier võimaldab kasutajal saada kiirelt ja turvaliselt ülevaate tema ja ka kogu leibkonna finantsseisust, varadest, tuludest ja kuludest, olenemata mis panga kaudu on tehinguid tehtud.

MyFinancieri üks loojatest, finantsanalüüsi ja -nõustamise ekspert Kadri Mäsak selgitas, et Finantsinspektsioonilt saadud makseasutuse tegevusluba kontoteabe teenuse osutamiseks tähendab, et nüüd saab MyFinancier luua automaatsed masinliidestused kõigi Eesti ja seejärel ka Euroopa pankadega. "Finantsinspektsioon on üle vaadanud meie ärimudeli sisu ja turvakontseptsiooni ning andnud hinnangu, et vastame kõigile nõuetele, et pakkuda turvalist teenust kasutaja pangakontol olevate andmete kuvamiseks. Lisaks oleme edaspidi ka Finantsinspektsiooni järelevalve all, mis annab kasutajatele kindluse, et pakume turvalist ja kvaliteetset teenust," sõnas Mäsak.

Kui hetkel saab kasutaja oma või pereliikmete pangakontode andmed importida rakendusse krüpteeritud kujul, kasutades selleks panga CSV väljavõtet, siis automaatne masinliidestus pankadega võimaldab pangakontode info liikumist liigse käsitööta.

Masinliidestus teeb MyFinancier rakendusest ainsa eestikeelse sisu ja kasutajatoega eraisiku rahaasjade haldamise rakenduse, mis kuvab automaatselt olenemata kasutaja pangast või pankadest tema raha liikumist ning oskab tulud ja kulud jaotada vastavatesse gruppidesse. "Peale esimesel kasutuskorral tehtud seadistamist saab kasutaja ülevaate kõikidest oma tuludest ja kuludest automaatselt olenemata pangast," lisas Mäsak.

MyFinancier loojate sõnul omavad vaid vähesed eestlased oma rahaasjadest selget ülevaadet ning kindlat finantsplaani tuleviku kindlustamiseks. "Eestlased kipuvad oma rahaasjades olema liiga optimistlikud ning majandustõusu aastatel lähenesid vaid vähesed oma finantsasjadele teadlikult. Koroonakriis ja sellega kaasnenud majanduslik ebakindlus on aga jõudsalt kasvatanud huvi meie rakenduse vastu, sest MyFinancier aitab saada selget ülevaadet oma rahaasjadest ning teha oma tuleviku kindlustamiseks ratsionaalseid otsuseid," tõi Mäsak välja koroonokriisi mõju eestlaste finantskäitumisele.

Täna on MyFinancier rakendusel üle 1200 registreeritud kasutaja. MyFinancier rakendus on mänguline ja laia funktsionaalsusega, mille abil rahaasjadega tegelemine on põnev, kaasahaarav ja jõukohane igaühele.

Rakendusse saab lisada kõik oma varad ning kohustused, analüüsida enda tegelikku majanduslikku olukorda ehk netovara väärtust ja selle muutust ajas. MyFinancier jaotab enamik kandeid tulu ja kulu gruppidesse automaatselt, lisaks saab kasutaja oma tulud ja kulud liigitada vastavalt oma soovidele ja vajadustele. Rakendusse on võimalik lisada ka sularahakandeid. Samuti saab rakenduses koostada eelarvet ja jälgida selles püsimist. Uudne rakendus lubab kasutajatel oma finantsseisu analüüsida ka siis, kui kasutaja või leibkonna liikmete kontod asuvad mitmes erinevas pangas.

Rakenduse üks loojatest Kadri Mäsak on pikaajalise kogemusega finantsanalüüsi ja -nõustamise ekspert, kes jagab rakenduse kasutajatele järjepidevalt rahatarkust ning nõustab kasutajaid, kuidas kiirelt ja lihtsalt oma rahaasju hallata.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid