Veel aasta tagasi unistas paindlikumast töökorraldusest 61% töötajatest, kellele tööandja siis kaugtööd ei võimaldanud. Peamiselt sooviti kaugtööd teha selleks, et kasutada paindlikumalt oma tööaega, vähendada tööl käimisele kuluvat aega ja raha, saada vaheldust igapäevasest rutiinist ja keskenduda segamatult tööülesannete täitmisele.

Tervisekriisist tulenevalt on nüüd paljude töötajate töökorraldus muutunud tunduvalt paindlikumaks ja praegu saavad kaugtööd teha ligi kaks kolmandikku (64%) kontoritöötajatest. Hetkel peamiselt kodus töötavatest inimestest üle kolmandiku (38%) sai varem kodus töötada vaid erandjuhtudel ja pisut rohkem kui igal kümnendal töötajal (12%) puudus see võimalus täielikult.

Teisalt ei saa aga iga viies kontoritöötaja ka täna kaugtööd teha, sest töö iseloom seda ei võimalda. 15% töötajatest tõi välja, et nad ei saa kaugtööd teha, kuigi töö ise seda lubaks.

39% töötajatest soovivad vaheldust kodusest rutiinist

Kui 2019. aastal tõid ligi pooled kontoritöötajad uuringus välja, et nad sooviksid töötada väljaspool tööandja ruume, et saada vaheldust kontorirutiinile, siis nüüd nõustus sama väitega vaid ligi veerand (24%) vastajatest.

Uuringust selgus, et tervelt 39% kodus töötavatest inimestest vajaksid hoopiski vaheldust kodusest rutiinist.

„Paljude töötajate jaoks ei ole kodukontor enam see rahulik koht, kus saab segamatult oma tööle keskenduda. Pigem meenutab kodukontor avatud tööruumi, kus on palju katkestamisi ja infomüra," leidis uuringut kommenteerides CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt. "Kohustusliku kodus töötamise tõttu on üha rohkem hakatud väärtustama võimalust minna kontorisse tööle - seega on saanud kontoris töö tegemisest justkui uus soodustus või lisahüve."

„Ootamatult on tervisekriisi tõttu hakatud igatsema ka koosolekuid, mis on juhtidele kindlasti rõõmustav uudis," lisas Henry Auväärt. „Nimelt pea iga teine kodus töötaja (45%) tõi uuringus välja, et ta sooviks töötada kontoris, et osaleda silmast silma koosolekutel."

Kaugtöö tegijad on tööga rohkem rahul ja motiveeritumad

Kuigi paljud kodust töötamise eelised on hakanud kaduma, sest inimesed on väsinud, on kaugtööd tegevad inimesed siiski keskmiselt rohkem oma tööga rahul ja motiveeritumad kui tööandja ruumides töötavad inimesed.

„35% tööandjatest, kes on rakendanud kaugtööd, on märganud töötajate rahulolu kasvu ja 29% töötajate motiveerituse kasvu," ütles Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

Kadri Seeder lisas, et kuigi kodukontorite kogemused on inimestel väga erinevad, mis sõltub suuresti sellest, kas kodus on töö tegemiseks isiklik töökoht ja -ruum ning kes veel igapäevaselt kodus on, tuleb tööandjatel edaspidi arvestada siiski paindlikuma töökorralduse võimaldamisega. „Kuna kodukontoris töötavate inimeste arv on viimase aastaga kiirelt kasvanud, eeldavad töötajad tõenäoliselt ka pärast tervisekriisi märksa paindlikumat töökorraldust," lisas Kadri Seeder.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid