Viimane aasta on tõestanud, et töö toidutööstuses toob alati piima ja leiva lauale. Maitsvate toodete taga on meie oma Eesti inimesed – liinioperaatoritest laborantideni –, kelle töö edukus on vägagi seotud sellega, kui tervena, inspireerituna ja hoituna nad end tunnevad. „Töö peab olema meeldiv nii emotsionaalses kui ka professionaalses plaanis, mispärast pöörame oma inimeste heaolule väga suurt tähelepanu,” ütleb Meltsa.

Ohutus on toidutööstuse tegevusse juba sisse kirjutatud

Piimatooteid kodukontoris ei valmista – vaprad töötajad nii Laeva kui ka Võru tehastes lähevad jätkuvalt iga päev töökohale, et Eesti inimesed saaksid nautida suurt valikut kodumaiseid tooteid. Toidutööstuses on kõrgendatud hügieeninõuded tegevusse juba sisse kirjutatud ja koostöö erinevate asutustega on tihe. „Oleme Tööinspektsiooniga pidevas suhtluses, et meie inimesed võiksid olla veendunud oma töökoha ohutuses,” kommenteerib Meltsa.

Suureks eesmärgiks on null tööõnnetust ja kutsehaigust, mille saavutamisel on rõhk kaasaegsetel töövahenditel ja töötajatele õigete töövõtete tutvustamisel. „Selleks analüüsime koos oma inimestega tööga seotud riske ja võimalusi nende vältimiseks – arutame läbi ka õppetunnid „õnnelikest õnnetustest”, mis suudeti ära hoida. Nagu tootmises ikka, siis on ka Valios rutiinsemate asenditega töölõike, mille osas oleme kokku leppinud, et kasutame rotatsiooni. Tehaseid külastavad töötervishoiuarstid, et anda inimestele tervist toetavaid nõuandeid,” avab esindaja, kuidas selle eesmärgi poole liigutakse.

Tervis on oluline – ka vaimne

Lisaks ohutusele ongi Valio üks olulisi märksõnu inimeste tervis. Selleks, et tiimiliikmed püsiksid terved ja õnnelikud, on neil ligipääs mitmekülgsele heaolupaketile (Stebby), kust igaüks leiab endale sobivaid sportimis-, taastusravi-, nõustamis- ja muid heaoluteenuseid. Samuti on töökohal iga päev olemas soe toit ja nagu ühele piimatööstusele vääriline – ei tule puudust tunda ka maitsvatest piimatoodetest.

„Terviseteemadel on väga oluline, et oskaksime märgata ja toetada ka oma inimeste vaimset tervist,” rõhutab Meltsa. „Vaimse tervise teemad seavad juhtimisoskustele kõrged ootused, sellepärast panustame juhtimiskvaliteedi parandamisse ja inimeste enesejuhtimise oskuste arendamisse. Traditsiooniks on saanud ka iga-aastased tervisepäevad, mille käigus oleme rääkinud nii sellest, kuidas kasutada kuulmiskaitsevahendeid ja kuidas raskuseid õigesti teisaldada, aga ka sellest, kui oluline on hea uni ning kuidas vältida läbipõlemist,” sõnab ta.

Valmistu tuleviku tööülesanneteks

Mitmete seniste tööde iseloom ja selleks vajalikud oskused on muutumas. „Võtmeküsimus on, kuivõrd edukalt suudame end valmistada ette uuteks, innovatsiooni tulemusel sündinud tööülesanneteks,” on Meltsa kindel. Valios tegeletakse tulevikutööks valmistumisega juba praegu – töökohapõhiseks arenguks on tõhus mentorsüsteem, mis pakub häid võimalusi oma karjääri edendamiseks. „Juba praegu leiab meie tiimist mitmeid häid näiteid, kus inimene on esmalt tulnud tööle näiteks pakkemasina operaatoriks, aga mentori toel oma oskuseid arendades saanud meistriks, vanemmeistriks või koguni tootmisjuhiks,” toob personalidirektor välja.

Valio Eesti personalidirektori Moonika MeltsaValio Eesti personalidirektori Moonika Meltsa.

Kui palju on selles töös rutiinsust?

„Mitmekesisus on meile väga tähtis,” ütleb Meltsa. Selle all peab ta silmas nii mitmekesiseid töövorme, nagu osaajaga töö, renditöötajad, tööampsajad, kui ka mitmekesisuse individuaalset mõõdet.

„Me ei eelda oma inimestelt sobitumist kindlasse „vormi” – igaüks on erinev, mis annab potentsiaali panustada organisatsiooni oma ainulaadsete oskuste ja kogemustega. Igas töös on veidi rutiini, nii et julgustame alati üksteist õppima ja katsetama, et võiksime vastavalt oma võimetele areneda,” toob ta välja.

See on tema hinnangul ka üks Valio suurimaid plusse: globaalse ettevõttena ei pea ükski töötaja oma arengut piirama asukohast lähtuvalt, karjääri on võimalik teha erinevates Valio tegevuskohtades. Kasvada on võimalik nii peakontorisse Soomes kui ka liikuda Eesti-siseselt, näiteks Tartust Võrru ja vastupidi. „Olgu motivaatoriks areng töötajana või muutused isiklikus elus, oleme alati seda meelt, et kui nende muutuste käigus on inimesel soov meie juures töötamist jätkata, siis proovime selle võimaluse leida,” ütleb Meltsa.

Meie inimesed

Valio Eesti töötajate keskmine tööstaaž on kümme aastat. Suur osa töötajatest on majas töötanud juba aastakümneid, mille jooksul on kolleegidest saanud justkui üks suur pere, kes üksteist oma töös ja arengus toetavad. Tänapäeva maailmas on see pikk aeg, sestap on paslik uurida, mis Valio inimestele oma töö juures kõige enam rõõmu valmistab.