Bonava on üks suurimatest uute kodude ehitajatest ka Eestis – siin toimetab igapäevaselt veidi enam kui 70 töötajat. Peatöövõtjatena juhitakse kodude rajamist läbi kõikide etappide – alates projekteerimisest ja ehitusjuhtimisest kuni müügi ning garantiiteeninduseni.

Bonava jaoks on oluline olla edukas nii ettevõtte kui ka tööandjana, unustamata ära tähtsaimat vara – töötajaid. Seetõttu panustatakse palju oma inimeste arengusse – eriti seepärast, et insenerivaldkond on nii ehituse kui ka projekteerimise osas seotud kutsetega ja ainuüksi kutsepädevuse säilimiseks tuleb end täiendada. Koolitusi võivad töötajad leida ise, kuid ka tööandja pakub selleks mitmeid võimalusi.

Oma projekteerimisüksus ei ole arendusettevõtete struktuuris kuigi sage nähtus – levinum on teenuse sisseostmine. Bonava on valinud teise tee ja üles ehitanud oma projekteerimisüksuse. Seda nii Skandinaavia turgudel ja Peterburis kui ka Baltikumis. Praegu kuulub Bonava Eesti projekteerimistiimi 22 liiget, kelle hulgas on BIM-spetsialistid, eriosade insenerid, konstruktorid ja arhitektid, sh maastikuarhitektid ning sisearhitekt.

„Bonava siht on hoida strateegiliselt olulisi teadmisi majas sees ning investeerida oma inimestesse ja teadmistesse, mida nad ettevõttesse toovad,“ toob välja projekteerimisüksuse juht Taavi Soorm. Lisaks näeb Bonava oma turueelist lahenduste standardiseerimises ja nende standardlahenduste pidevas täiustamises. See loob ühest küljest võimaluse hoida projekteerimisüksus optimaalse suurusega ja teisest küljest aitab täita ka aeg-ajalt tekkivaid auke projekteerijate töömahus.

„Oma maja sees projekteerimise, ehituse ja garantiivaldkonna inimeste mõttevahetuses leitakse teinekord üles ka mõni väga väike detail, mille parendamine annab selget ajalist või rahalist võitu,“ lisab Soorm ettevõttesisese koostöö eelistest rääkides.

Majasisese tiimi puhul leidub veel üks pluss, nimelt see, et inimesed on omavahel juba harjunud koos töötama. See mängib erilist rolli kriitilistes olukordades, kus omavahel tuttavate ja tihtipeale ka samas ruumis töötavate inimeste vahel on probleemist arusaamine ning lahenduse leidmine märksa lihtsam. Nii kulub ka mõne keerukama probleemi lahendamiseks kordades vähem energiat.