RMK nõukogu äsja kinnitatud 2020. aasta auditeeritud majandusaruande kohaselt piirdus RMK möödunud aasta käive 187,5 miljoniga, samal ajal, kui 2019. aastal teeniti 218,7 miljonit. Küll aga küündis ärikasum 82,4 miljoni euroni, samal ajal kui 2019. aastal piirdus see 75,6 miljoniga. RMK nõukogu esimehe Hardi Tulluse sõnul hindas nõukogu RMK 2020. aasta majandustulemusi väga heaks.

„RMK sai vaatamata koroonatingimustele hakkama eesmärgiks püstitatud kasumi teenimisega, kuid veel olulisemana tuleb märkida, et just looduskaitsetööde tegemisel ning metsakülastajate vastuvõtmisel saavutati läbi aegade rekordtulemused,“ selgitas Hardi Tullus. 2020. aastal külastati riigimetsa ettevalmistatud matkaradasid ja puhkekohti 2,9 miljonil korral ning looduslike elupaikade taastamistöid lõpetati enam kui 6500 hektaril.

Ärikasumist pool teeniti puidu müügist ning 42,9 miljonit eurot moodustas Tootsi tuulepargi kinnisasja müük teisele riigifirmale, Eesti Energiale. 2020. aastal kanti riigieelarvesse dividendina 66 miljonit ja maamaksu tasuti kohalike omavalitsustele 4,7 miljonit eurot. Algselt oli riigeelarvesse dividendina plaanitud panustada poole väiksema summaga, 35,6 miljoni euroga.

Kui 2019. aastal oli RMK puidumüügi maht 3,9 miljonit, siis 2020. aastal oli see neli miljonit. Müüdud puit jagunes järgmiselt: palk 46%, paberipuit 32%, küttepuit 16% ja hakkpuit 6%. Puidutulude teenimist mõjutas 2020. aastal kõige enam 2019. aastaga võrreldes viiendiku võrra langenud hind puiduturul.

Aasta jooksul palkide ja paberipuidu hinnad stabiliseerusid, kuid küttepuidu turul hinnalangus jätkus. 2020. aasta lõpus pöördusid palgihinnad siiski taas tõusule ja on hetkel ajaloo rekordtasemel, lubades käesolevaks aastaks planeerida möödunud aastaga sarnaseid majandustulemusi.