Kuna kütuste ekspordi puhul on suures osas tegemist sisseveetud kütuste segamise ja seejärel nö re-ekspordiga, siis on kohapeal loodud lisandväärtus selle tegevuse juures võrdlemisi väike. Rohkem valmistab rõõmu puidusektori paranev positsioon - puidu ja puidutoodete väljavedu suurenes aastaga 23%. Tõsi, veebruari kasvu soodustas ka keskmisest nõrgem baas möödunud aastast, kuid veidi pikemat trendi vaadates tuleb siiski selgelt esile, et ekspordimahud on hakanud taas suurenema.

Suurema kodumaise lisandväärtusega eksport ehk aluseksport on traditsiooniliselt olnud stabiilsem kui kogueksport, kuid viimastel kuudel on kõikumised olnud päris suured. Jaanuaris kahanes aluseksport rohkem kui 4% ja seda mõjutas enim põllumajandussaaduste vähenenud väljavedu. Veebruaris kasvas aluseksport aga peaaegu 7% tugeva puidu- ja metallitoodete väljaveo toel. Vahepeal taas suurenema hakanud kokkupandavate puitehitiste väljavedu kahanes veebruaris 4%.

Tööstustoodangu maht vähenes veebruaris 9%, kui languses oli enamus töötleva tööstuse tegevusaladest, muuhulgas toiduainete, elektriseadmete ning arvutite ja elektroonikaseadmete tootmine. Vaid puidutööstus suutis möödunud aasta veebruariga võrreldes veidi tootmismahtu kasvatada. Väljaspool töötlevat tööstus suutis märkimisväärselt tootmismahtu tõsta energiatööstus, mis õitses külmema ilma ja kerkiva naftahinna tuules. Osaliselt on tootmismahu nii suure vähenemise taga ka baasiefekt, sest 2020. aasta veebruaris oli tööstustoodangu maht erakordselt kõrge, mistõttu on tänase näitaja tõlgendamine veidi häiritud.

Järgmistel kuudel püsib ekspordikasv kiire, sest aastavõrdluses kallim nafta hind soodustab ka edaspidi kütuste segamist ja väljavedu. Kuna käesoleval aastal on kehtestatud piirangute mõju tööstusettevõtetele eeldatavasti väiksem kui mullu, siis püsib nõudlus tööstustoodangu järgi kõrgem ja ka mujal töötlevas tööstuses peaks eksport valdavalt kasvama. Euroopa Komisjoni küsitlusandmete põhjal on tellimuste hulk tööstuses suurenenud ning ettevõtjad näevad ka ettevaates nii tellimuste kui hõive jätkuvat kasvu sektoris. See tähendab, et järgnevatel kuudel võiks ka tööstustoodangu maht siiski kasvamist jätkata.