Üle 20 aasta pikkuse hotellitöö kogemusega Maidla asus liitu juhtima kolme nädala eest. Tööpõld on hetkel ilmselgelt lai ja lahendamist vajavaid probleeme palju. Näiteks pealinna hotellid on suuresti välisturistidele orienteeritud, neid hetkel pole. Restoranide puhul on küll kaasamüük, aga igasugu kojutoimetamise puhul on vahendustasud kopsakad.

"Välisturistide mittetulemine ei mõjuta kõigest hotelle ja restorane, vaid paljusid kaasnevaid ärisid, kelle käekäik sõltub sellest, kas on kliente või mitte. Näiteks pesumajad, kes teevad koostööd hotellidega," arutleb Maidla. "Tallinnaga on suur mure, siin on välisturiste vaja. Pelgalt siseturismi pealt hotellid ellu ei jää," vaatab Maidla otsa eesootavale suvele.

On ilmselge, et konkurents riikide vahel läheb teravaks. Maidla räägib, et koostöös EASiga mõeldakse, kuidas meie eelised paremini välja mängida. Üheks variandiks on seegi, et kui massiturism pole taastumas, siis otsivad inimesed sihtkohti, kus hajutatus võimalik. Eesti loodusretked on siinkohal hea võimalus.

Riiklikult on praegugi mitmeid toetusmeetmeid. "Ükski ettevõte ainult toetuste najal ellu ei jääks. Mis aga väga positiivne, täna tunneme selle valitsuse puhul, et meid kuulatakse ja meiega arvestatakse. Ministeeriumitega vahetame infot praktiliselt iga nädal. Arutame teemadel, kuidas edasi ja mis on vahendid," viitab ta.

Enamik koondatuid nüüdseks uues ametis

Kuna turiste hetkel pole, pole aktuaalne ka töötajate värbamine, aga ühel hetkel see tuleb. Vahepeal kadus sektorist 10 000 töökohta. Maidla ütleb, et enamus neist inimestest, kes senise ameti kaotasid, on juba leidnud uue töö. Üheskoos töötukassaga räägitakse, mis variandid on, kuidas uusi inimesi kaasata ja koolitada, ehk ka osa kunagisi töötajaid valdkonna juurde tagasi tuua. "Võib tunduda lihtne, aga heal tasemel teenuse pakkumine vajab teatud oskusi ja kompetentse. Neid hoobilt ja jooksu pealt anda ei saa."

Mis puutub vaktsineerimisse, siis Maidla ütleb, et liidu hinnangul võiksid ka hotellides ja restoranides töötavad inimesed kuuluda eesliinitöötajate hulka. "Väga hea oleks ka turundada teadmist, et meie teenindajad on vaktsineeritud, ohtu külastajatele pole." Samas möönab ta, et mõistab vaktsiine on hetkel vähe ja soovijaid palju.

Intervjuu lõpuosas on juttu sellestki, kas restorani- ja hotellikultuur kunagisel kujul üldse taastub või on paratamatu, et praegune kriis jätab suurema jälje.

Kõigest pikemalt juba erisaates.