„Oleme juba aastaid rääkinud, et Tallinna lähiümbruse karjääride lubjakivivarud on tõesti kriitilises seisus. Sellest võib tekkida materjalikriis eelkõige 2+2 maanteede puhul, kus on määratud killustikule kõrged kvaliteedinõuded, millist leidub kahjuks vaid Põhja-Eestis asuvates maardlates“ ütleb Eesti Geoloogiateenistuse vanemgeoloog Janne Tamm.

Ka T-Konsult OÜ eksperdi Ain Kendra hinnangul kummitab materjalide nappus juba praegu: "Võib öelda, et kruusavarud on otsakorral või on alles ainult sellised materjalid, mida pesemata ei saaks kasutada, sest neis on liiga suur savisisaldus või ebaühtlane koostis. Näiteks Ida-Virumaal napib kvaliteetset liiva ja lõunapoolsetel aladel lubjakivi."

Loe pikemalt Äripäevast.

Samale probleemile osundas Ärileht tähelepanu juba paar kuud tagasi, 11. veebruaril avaldatud loos "Eesti suurima paekivikillustikutootja võidujooks ajaga on viinud pretsedenditu olukorrani", kus 1959. aastast tegutseva Eesti paekivikillustikutootja Paekivitoodete Tehase OÜ suuromanik Vladimir Libman kirjeldas, kuidas vastuseis uutele kaevandustele võib Tallinnas ja selle lähiümbruses ohtu seada paljud tulevased taristuprojektid.

Kui lähiajal ei avata piirkonnas mõnda uut paekivikaevandust, võib Libmani sõnul juhtuda, et kõik Tallinna ja Harjumaa betoonitehased ning kogu teedeehitus jääb seisma või tuleb lubjakivi asendada kaks korda kallima graniidiga. „Aeg hakkab otsa saama,” rõhutas Libman.