Erikomisjoni esimehe Eduard Odinetsi sõnul nentis komisjon, et õigusabilepingu lõpetamine on keerukas protsess, kus pooltel on erinevad arusaamad. „Advokaadibüroo küsib Eesti riigilt raha tehtud töö eest ja lisaks lepingu ülesütlemisest tingitud leppetrahvi, kuid ministeerium kahtleb tehtud töö sisus ja on esitanud vastuväited arvete osas,“ rääkis Odinets.

Odinetsi sõnul selgus rahandusministeeriumi ülevaatest, et praeguseks on riik advokaadibüroole tasunud arvete alusel ligi 600 000 eurot ning ligi 200 000 euro arvete eest ootab ministeerium enne tasumist tehtud töö üleandmist. Leppetrahvi suuruseks on 2 protsenti lepingu tasust ehk 60 000 eurot.

Komisjoni aseesimehe Valdo Randpere sõnul kinnitas minister komisjonile, et ministeerium ei tunnista esitatud arveid ilma konkreetsete selgitusteta, mida nende arvete eest on tehtud ega ka leppetrahvi, kuna lepingu ütles ühepoolelt üles Freeh Sporkin ja Sullivan.

Randpere lisas, et ministri sõnul tegeleb asjaga ka ministeeriumi sisekontroll. „Juhul kui selgub, et raha on makstud, kuid teenust vastu ei ole saadud, siis on minu küsimus, kas need summad saaks pöörata nende isikute vastu, kes initsieerisid ja aktsepteerisid mitte millegi eest tehtud alusetuid väljamakseid,“ kõneles Randpere.

Erikomisjon soovib lähiajal kohtuda Eesti Vabariigi justiitsatašeega USA-s, Indrek Tibariga, kes muude teemade seas tegeleb rahapesu tõkestamise valdkonnaga.

Valitsuskabinet otsustas 18. veebruaril lõpetada vastastikusel kokkuleppel kolme miljoni euro suuruse õigusnõustamise lepingu, mis sõlmiti eelmise valitsuse ajal USA advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan LLP-ga. Valitus otsustas, et lepingu lõpetamisel vabanevad rahalised vahendid suunatakse edaspidi muudeks rahapesuvastase võitlusega seotud tegevusteks.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid