Ühismemorandum sõlmitakse majandus- ja kkommunikatsiooniministeeriumi, Aquaphor International OÜ, Narva linna, Narva-Jõesuu linna ja Ida-Virumaa tööstusalade arenduse sihtasutuse vahel. Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ütles, et kontserni suurim tehas panustab oluliselt piirkonna majanduskeskkonda, millel on ka laialdane sotsiaalmajanduslik mõju.

“On väga oluline, et Ida-Virumaal arendatakse jõudsate sammudega põlevkivisektorist sõltumatut tootmis- ja teenindussektorit, mis toetab meie keskkonnapoliitika eesmärke ja rohepööret, annab olulise panuse välisinvesteeringute meelitamiseks, uue ettevõtluse soodustamiseks ja ettevõtlusaktiivsuse kasvatamiseks. See ei jää kindlasti viimaseks miljardite potentsiaaliga investeeringuks ja ma vaatan Ida-Virumaa tulevikku optimistlikult,” ütles Sutt.

Märtsis alustatakse uue põlvkonna filtrite tootmist

Aquaphor International OÜ juhatuse liikme Joseph L Shmidt sõnul alustab Aquaphor sel suvel kodustes majapidamistes ja ettevõtetes kasutamiseks mõeldud uute keskkonnasõbralike veepuhastusfiltrite piloottootmisega. „Märtsis 2022 alustame juba uue põlvkonna filtrite väikesemahulist tootmist 11 000 m² suuruses tehases, mille ehitamisega oleme Narvas juba alustanud. Uue põlvkonna filtrite täisvõimsusel tootmise tehas on plaanis ehitada ja käivitada kolme aasta jooksul alates tänasest. Selle tehase kõige tõenäolisem asukoht oleks just Ida-Virumaal, juhul kui kõik osapooled täidavad oma panuse, mis on fikseeritud kavatsuste protokollis," kirjeldas ta.

Sihtasutus Ida-Virumaa tööstusalade arendus (IVIA) juhatuse liikme Teet Kuusmiku sõnul on suurtehase projekti realiseerumiseks äärmiselt oluline avaliku sektori panus planeerimisprotsessi läbiviimiseks: „IVIA eestvedamisel on tulevase suurtehase asukohas koostamisel Narva Tööstuspargi 3. etapi detailplaneering, samuti on suurtehase vajadustest tulenevalt plaanis käivitada Narvas tööstusrobootika koolituskeskuse tegevus järgneva kolme aasta jooksul.“

Narva linnapea Katri Raik peab oluliseks erasektori ja kohaliku omavalitsuse tihedat koostööd, mille märgiks on konkreetsed teod. Suurettevõtja ootab, et linnas algaks uute elumajade ehitus, areneks tasemel meditsiin ja haridust oleks võimalik saada ka inglise keeles. Nende initsiatiivide eest kannab vastutust linn.

Suur mõju tervele piirkonnale

Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin on seisukohal, et tegemist on projektiga, mille mõju terve regiooni arengule on raske ülehinnata: „Narva-Jõesuu panus koostöös IVIA-ga seisneb eelkõige Olgina lennujaama arendamisprotsessile kõikvõimalike vahenditega kaasa aitamises. Kuna on igati loomulik, et kontserni Aquaphor töölised ja tippspetsialistid asuvad elama just kuurortlinnas Narva-Jõesuus, siis peab linn olema valmis pakkuma neile kaasaaegseid ja mugavaid elamistingimusi.“

Vastavalt prognoosile valmib Narva tööstusparki uus veepuhastussüsteemide tehas 2025. aastaks. Eelduseks on Narva Tööstuspargi kolmanda etapi detailplaneeringu koostamine ja kehtestamine ning tootmishoone projekteerimine ja ehitusloa väljastamine 2023. aasta teise kvartali lõpuks. Tehase suurus on ca 110 000 m², kus hakatakse tootma automatiseeritud ja robotiseeritud veepuhastussüsteeme.