Kindlusta tagala!

Sul on kokku lepitud veebivestlus, kuid selgub, et su arvuti ei ühildu, kaamera ei tööta või mikrofon on maas. Testi tehnikat kindlasti päev enne ja pane valmis ka varuvariant juhuks, kui plaanisid teha vestluse arvutist, hoia käepärast ka telefon ja vastupidi. Otsi välja ka vajalikud kontaktid, et saaksid tõrgete puhul kohe ühendust võtta.

Vii läbi taustauuring!

Vaata üle ettevõtte, kooli või asutuse kodulehekülg ja tegevusvaldkonnad. Jätad hea mulje, kui oskad vastata küsimustele ettevõtte teenuste või toodete valiku, põhiväärtuste või visiooni kohta. Kooli puhul tutvu kindlasti selle traditsioonide ja ajalooga.

Hoia end päevauudistega kursis!

Eriti oluline kooli sisseastumisvestlusel! Vaata üle viimased olulisemad sündmused Eestis ja maailmas, tuleta meelde Eesti ministrid ja tähtsamad riigitegelased ning ole valmis vastama küsimustele naaberriikide või ajaloosündmuste osas. Kui sa vastust ei tea, tunnista seda. Vastukaaluks võid välja mõne põneva fakti või uudise Sind huvitavalt erialalt.

Põhjenda oma valikut!

Mõtle enda jaoks läbi, miks soovid just sellesse ettevõttesse kandideerida, sellesse kooli sisse astuda ja sellele õppesuunale/erialale suunduda. Kindlasti küsitakse sinult nägemust, kuidas antud ametikoht sulle perspektiivis tundub või valitud õppesuund/eriala/kool sinu tulevikuplaanide teostamisele kaasa aitab. Iseloomusta end ka kogemuste kaudu, näiteks “Loovprojekti läbi viies nägin, et suudan teha kaaslastega koostööd ja otsida kannatlikult parimat lahendust.“

Tee pikemaajalisi plaan!

Mõtle oma tulevikuplaanidele ja pane need vajadusel ka kirja. Seda küsimust küsitakse sageli ja selle taga on soov näha, kas oled mõelnud, mida soovid tulevikus teha ning kas sul on mingi suurem eesmärk või siht, kuhu püüdled. Sul ei pea olema kindlat aastaplaani, aga mingi idee või unistus peaks olema. Mõtle ka, millist valdkonda või kelle elusid soovid tulevikus läbi oma töö mõjutada, ning kaalu, milliste erialade ja tegevuste kaudu seda võimalik teha oleks.

Ole vestlusel rahulik!

Kui oled põhjaliku eeltöö teinud, aitab see sul ka vestlusel enesekindlam ja rahulikum olla ning seeläbi endast parem mulje jätta. Mõtle enne kui ütled! Vasta küsimustele analüüsivalt, arutlevalt ja põhjalikult. Vahel tahab intervjueerija näha sinu arutlemis- ja argumenteerimisoskust. Kui sa ei saa või ei soovi vastata, siis on täiesti kohane see välja öelda.

Otsi kokkupuutepunkte!

Mõtle erinevate valdkondade kokkupuutepunktidele – kui sind huvitab IT, siis saab arutada ka seda, mida IT vahendite toel annaks lahendada näiteks põllumajanduses, panganduses, sotsiaalvaldkonnas või meditsiinis. Võid julgelt vestlusel öelda, et sinu huvi on praegu IT ja edaspidi sinu mõtted võivad muutuda. Oluline on see, et see valdkond sind just nüüd ja praegu huvitab! Väga paljud teevad oma elus karjääripöördeid ja ka koolid ning tööandjad langetavad valikuid arenemissooviga kandidaatide kasuks.

Ära loobu uuesti proovimast!

Kui ala tõesti huvitab, siis tasub uuesti (ja uuesti) proovida, et soovitud erialale õppima või unistuste töökohale pääseda. Kui ebaõnnestud, analüüsi end, näe veidi rohkem vaeva, pinguta – sa saad sellega hakkama, vahel võivad asjad lihtsalt rohkem aega võtta!