15. veebruaril vaidlustas AS-i Pro Kapital Grupp kontserni kuuluv AS Tallinna Moekombinaat (TMK) Tallinna ringkonnakohtu määruse, millega otsustati jätta rahuldamata TMK ja selle kolme võlausaldaja määruskaebused, milles vaidlustati Harju maakohtu määrus lõpetada AS-i Tallinna Moekombinaat saneerimismenetlus.

Riigikohtu otsusega jõustus saneerimismenetlust lõpetav kohtumäärus. "Ilma saneerimismenetluseta ei ole AS Tallinna Moekombinaat suuteline oma kohustusi täitma ja on muutunud püsivalt maksejõuetuks. Tulenevalt TMK suhtes juba varasemalt Lintgen Adjacent Investments S.a.r.l poolt esitatud pankrotiavaldusest peaks edasine menetlus jätkuma pankrotimenetlusena ja TMK eraldi pankrotiavaldust ei esita," teatas Pro Kapital Grupp tänases börsiteates.

TMK plaanib jätkata igapäevase majandustegevusega kuni ajutise halduri nimetamiseni, tehes seda avatult kohtu ja võlausaldajate suhtes, et parimal moel säilitada nii ettevõtte kui ka vara väärtust. Seejärel on T1 Mall of Tallinn keskuse tegevuse jätkamine pankrotihalduri ja võlausaldajate otsustada.

AS Pro Kapital Grupp konsolideerib tütarettevõtte TMK finantstulemusi kuni kontrolli kaotamise hetkeni tütarettevõttes. Kontrolli kaotamise hetk saabub TMK pankroti väljakuulutamise ja halduri määramisega. Tänase seisuga kannab pankroti väljakuulutamisel AS Pro Kapital Eesti (TMK emaettevõte) kahju maksimaalselt 26,4 miljonit eurot, sealhulgas on laen summas 22,2 miljonit, intressid summas 3,7 miljonit ja tasumata arved summas 0,5 miljonit eurot, seisab börsiteates.

Võlausaldaja soovis pankrotti

Juhtunu tausta mõistmiseks tuleb minna 2020. aasta kevadesse, kui Tallinna Moekombinaat esitas Harju maakohtule avalduse ettevõtte saneerimismenetluse algatamiseks. Ettevõte koostas saneerimiskava, mis pani paika plaani, kuidas T1 käivitamisraskustest välja tuua ning kuidas kõikide võlausaldajate ees kohustused võimalikult suures ulatuses täita. Saneerimiskava sai enamiku võlausaldajate heakskiidu. Vaid suurim võlausaldaja Lintgen soovis Tallinna Moekombinaadi pankrotti.

Tallinna Moekombinaadi koostöö Sixth Street Partners investeerimispanga gruppi kuuluva Lintgeniga algas 2016. aastal, mil sõlmiti 65 miljoni euro suurune laenuleping kaubandus- ja meelelahutuskeskuse T1 Mall of Tallinn ehitamise rahastamiseks.

Lintgeni juriidiline esindaja Toomas Vaher on öelnud, et Moekombinaadi probleemidele ei ole mingit seost COVID-19 kriisiga. "Kuue töötajaga Tallinna Moekombinaat oli lootusetult maksejõuetu mitu kuud enne seda, kui ettevõtet üritati hakata saneerima,” sõnas Vaher. Lintgeni esindaja märkis, et ühegi ettevõtte aktsionär ei saa eeldada, et tal õnnestub võlgadest lahti saada ning samas säilitada oma vara, mis pidi tagama nimetatud nõuded.

"Pankrotimenetlus on asjade loomulik käik, juhul kui ettevõte – antud juhul Tallinna Moekombinaat –, ei suuda ilmselgelt võlgu maksta," lausus Vaher. Tema sõnul vajab juba avamisest alates raskustega maadelnud kaubanduskeskus uut juhtkonda, uusi investeeringuid ja efektiivset tegevusplaani.