Tervise- ja tööminister Tanel Kiik rääkis, et valitsuse kabinetiistungil otsustati ettepoole tuua piirangute leevendused. Tuleval esmaspäeval kehtima pidanud leevendused jõustuvad hoopiski sellel reedel.

"Teades, et üritused toimuvad nädalavahetusel, siis tundus ebaõiglane, et laupäeval ei tohi teha, aga esmaspäeval on leebem," kommenteeris Kiik. Tema kinnitused on riigis olukord paranenud ning oleme praegu keskmisel nakatumistasemel.

Kiige sõnul koguneb valitsus järgmisel teisipäeval uuesti, et arutada ülejäänud suvel kehtivaid piiranguid. "Päris suurte ürituste toimumist on vaja veel arutada, kuid suviste piirangute üldnimetaja on, et valdav osa tegevusi on lubatud," ütles Kiik. Erandiks on suurüritused, mis võivad toimuda kontrollitud publiga.

Ta tõi välja, et juuni keskpaigast võib korraldada suurüritusi kuni 9000 inimesele, kui kohapealne publik on kontrollitud.

Kontrollimata publiku puhul kehtib praegu välitingimustel 1000 inimese piir. Kiige teatel ei ole tuhande inimese määr läbi juunikuu põhjendatud seega valitsus asubki uuel nädalal neidki tingimusi arutama.

Ministri sõnutsi võib uuel nädalal oodata osalejatearvus leevendusi tegevustele, mis ei toimu piiratud territooriumil, näiteks linnaosapäevad, laadad või kohalikud tähtpäevad.

Reedest lubatakse taas ka Tallinna ja Stockholmi vahelised kruiisid. Laevad sõidavad tingimused, mille loovad laevafirmad koostöös terviseametiga. Ministri sõnul on Rootsi ja Eesti vaktsineerimise hõlmatus ja nakatumiste hulk sarnase seega piirangud ei ole enam põhjendatud.

Küsimusele, kuidas tõsta inimeste huvi vaktsineerimise vastu, ütles Kiik, et riigi eesmärk polegi saada 100 protsenti inimestest vaktsineeritud. Tegevustena toob minister välja, et jätkatakse teavitustööd ja vaktsineerimisvõimaluste kättesaadavaks ja mugavaks tegemist. "Teeme tööandjate juures vaktsineerimist ja pakume vajadusel Jansseni vaktsiiniga vaktsineerimist kodukeskkonnas," rääkis Kiik.

Peaminister Kaja Kallas ütles, et inimesed ei tohi leevendustele vaatamata unustada, et viirus pole kuskile kadunud. "Ainus viis hoida Eesti piirangutest vabana on aktiivne vaktsineerimine. Loodan, et kõik, kes seda veel teinud ei ole, broneerivad endale esimesel võimalusel vaktsineerimisaja,“ kommenteeris Kallas.

Leevendused:

SPORTIMINE, TREENIMINE, NOORSOOTÖÖ, HUVITEGEVUS JA -HARIDUS, TÄIENDUSKOOLITUS JA TÄIENDÕPE

Alates 11. juunist tohib sisetingimustes üritusest osa võtta maksimaalselt 600 inimest, arvestada tuleb hajutatuse ja 50-protsendilise ruumitäitumuse nõudega. Piiratud alaga välitingimustes tohib üritusest osa võtta maksimaalselt 1000 inimest.

SPORDI- JA LIIKUMISÜRITUSED, SPORDIVÕISTLUSED

Alates 11. juunist tohib sisetingimustes korraldada üritusi kuni 600le inimesele, kaasa arvatud pealtvaatajad, 50-protsendilise täitumuse piiranguga ruumi kohta. Piiratud alaga välitingimustes tohib üritustest osa võtta kuni 1000 osalejat, seal hulgas ka pealtvaatajad.

Alates 11. juunist on lubatud tippspordivõistlused nii sise- kui välitingimustes ilma rühma ja kellaajapiiranguteta. Sisetingimustes on koos pealtvaatajatega lubatud kuni 600 osalejat, arvestada tuleb 50-protsendilist täitumust ruumi kohta ning piiratud alaga välitingimustes on lubatud kuni 1000 osalejat, kaasa arvatud pealtvaatajad.

AVALIKUD ÜRITUSED, KULTUUR, KIRIKUD, MEELELAHUTUS

Alates 11. juunist tohib sisetingimustes mainitud üritustest osa võtta kuni 600 inimest. Arvestada tuleb 50-protsendilise täitumuse nõudega ühe ruumi kohta. Piiratud alaga välitingimustes tohib nimetatud üritustest osa võtta kuni 1000 inimest.

MUUSEUMID JA NÄITUSASUTUSED

Alates 11. juunist tohib muuseumite ja näitusasutuste siseruumides viibida hajutatuse nõuet arvestades kuni 600 inimest ruumi kohta, arvestusega, et ruumist ei tohi olla täidetud üle 50-protsendi. Külastajatele ettenähtud välialadel on lubatud kuni 50-protsendiline täitumus.

SPAAD, SAUNAD, VEEKESKUSED, BASSEINID, UJULAD

Alates 11. juunist tohib veekasutusega siseruumides viibida maksimaalselt 600 inimest, arvestada tuleb hajutatuse ja 50-protsendilise täitumuse nõudega.

TOITLUSTUSASUTUSED

Alates 11. juunist on lubatud siseruumides kuni 50-protsendiline ruumitäitumus. Laudkonnast osavõtjate arvule enam piirangut ei seata. Arvestada tuleb hajutatuse nõudega.

KAUBANDUS- JA TEENINDUSETTEVÕTTED

Poodides ja teeninduskohtades peab olema tagatud hajutatuse nõue ning ruumitäituvus tohib olla kuni 50 protsenti.

Valitsus võttis täna vastu põhimõttelised otsused, vastav korraldus on plaanis heaks kiita neljapäevasel istungil. Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab korralduse ja seletuskirja kodulehel kriis.ee