Kõigepealt hakkas ettevõte Whoosh saatma oma klientidele teateid teenuse töö katkemise kohta.

„Kahjuks peatasime me teenuse töö. Loodame, et mitte pikaks ajaks,” öeldi teates.

Elektritõukeratast ei ole võimalik rentida ka Urentilt, Elevenilt ega Red Wheelsilt. Kasutajaid hoiatatakse, et ligipääsetavat transporti ei ole.

3. juunil teatas Venemaa uurimiskomitee, et uurijad ja politseinikud otsisid uurimiskomitee esimehe Aleksandr Bastrõkini käsul läbi elektriliste tõukerataste renditeenuseid pakkuvate ettevõtete kontorid seoses lastele otsasõitudega. Loetleti mitmeid intsidente, mille kohta olid algatatud ettevaatamatusest lastele raskete kehavigastuste tekitamise kriminaalasjad.

Seejärel teatati ka lastele otsasõitmises kahtlustatavate kinnipidamisest.

7. juunil teatas uurimiskomitee Peterburi valitsus uutest läbiotsimistest ühes ettevõttes, mida ei nimetatud, seoses ohutusnõuetele mittevastava teenuse osutamisega. Selle juurdluse ajendiks sai see, kui mai keskel sõitsid kaks inimest renditud elektritõukeratastel Nevski prospektil otsa ühele mehele ja peksid ta läbi. Uurijad leiavad, et vastutust selliste intsidentide eest peavad kandma seni kindlaks tegemata „isikud ettevõtete juhtkonnast”, kes ei taga jalakäijate ohutust.

Mitmetes Venemaa regioonides ja föderaalasutustes on samal ajal hakatud rääkima vajadusest välja töötada elektritõukeratastega liikumise reeglid.