„Tänane olukord on selline, et Eesti Energiale Narvas taastuvelektri tootmiseks mingit toetust ei maksta. Viimati oli Eesti Energial võimalik Narvas toodetava taastuvelektri eest toetust taotleda 2012. aasta alguses. Pärast seda otsustas valitsus, et Eesti Energia edaspidi enam taastuvenergia toetust taotleda ei tohi - kuigi seadus nägi seda võimalust ette - ning esitas ettevõttele selle kohta ka asjakohase suunise. Ühegi teise tootja võimalusi taastuvenergia toetust taotleda ei pidanud valitsus sel ajal vajalikuks piirata," alustab Luts.

Edasi räägib ta praegu riigikogus menetluses olevatest elektrituruseaduse muudatustest. Need näevad muu hulgas ette ka taastuvenergia toetuse võimaldamist olemasolevatele seadmetele, mis varasemalt toetust saanud ei ole.

„Toetuse jaotamiseks korraldatakse vähempakkumine ja meie hinnangul ei ole Eesti Energia ainus ettevõte, kes sellel pakkumisel osaleda saab. Seega väita, et Eesti Energia saab toetust Narva jaamas puidumassi põletamise eest on siiski enneaegne," selgitab ettevõtte kõneisik.

Konteksti huvides juhib ta tähelepanu veel ühele asjaolule: kavandatava vähempakkumise võitjale pakutava toetuse ülemine piir on üle kolme korra väiksem toetusest, mida saavad täna olemasolevad teised koostootmisjaamad ja üle viie korra väiksem toetusest, mida saavad näiteks tuuleelektri tootjad.

„Lisaks on toetuse maksmine pandud otsesesse sõltuvusse turuhindadest ja varasemalt ilma toetusteta toodetud taastuvelektri kogusest, mistõttu meediast vahepeal läbi käinud seisukoht, nagu saaks Eesti Energia sellest toetusskeemist kasu ca 10 miljonit eurot, ei vasta tõele. Juhul, kui Eesti Energia peaks selle vähempakkumise võitma, siis saadava toetuse kogumaht jääks oluliselt väiksemaks," räägib Luts.

Miks on aga puidumassi põletamine vajalik? Priit Luts ütleb, et toetus on määratud selleks, et toota vähem elektrit põlevkivist ja rohkem taastuvatest allikatest. Kui see eelnõu peaks riigikogus vastu võetama, siis osaleb Eesti Energia tema sõnul kindlasti korraldataval vähempakkumisel.

„Kui meil õnnestub see vähempakkumine võita, siis saame me loodetavasti pakkuda Narva elanikele veel mõnda aega tänast sooja hinda, mis on madalaim Eestis. Kas mainitud vähempakkumine ka tegelikult korraldatakse ja millal ta aset võiks leida on juba majandusministeeriumi pädevusse kuuluvad küsimused," ütleb Luts lõpetuseks.

Loe riigikogu menetluses olevatest seaduse muudatustest täpsemalt siit.