„Audit annab selge pildi, et reeglite kehtestamise ja rakendamise osas valitses sihtasutuses täielik tohuvabohu,“ tõdes Reinsalu.

Arutelu aluseks on Riigikontrolli kontrolliaruanne, millest selgus, et Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES) on mitmel juhul jaganud COVID-19-kriisist tingitud mõjude leevendamiseks mõeldud laenuraha ettevõtetele, mis ise kriisi mõju ei täheldanud või nägid mõjuna üksnes seda, et pank neile raha ei laena.

Riigikontroll tuvastas, et kümne taotluse puhul anti laenu ettevõtetele, kes märkisid, et nemad ei ole viirusest tingitud kriisi mõju täheldanud. Sellistele taotlustele kulus viis miljonit eurot laenuraha. Kokku jagati taotlejaile 86 miljonit.

Samuti ei teinud MES laene väljastades tihtipeale selgeks, kas laenuvajadus oli põhjustatud just COVIDi-kriisist. Auditi käigus tuvastas Riigikontroll veel, et sihtasutus on kohelnud laenutaotlejaid erinevalt, küsides mõnelt ettevõttelt üksikasjalikumat teavet kui teistelt.

Istungile on kutsutud selgitusi andma maaeluminister Urmas Kruuse, Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatuse esimees Raul Rosenberg ning Riigikontrolli esindajad.