"FKTK avastas inspekteerimise käigus panga sisekontrolli süsteemis ja riskijuhtimises eeskirjade eiramist ja puudusi. Samuti jõudis FKTK järeldusele, et pank ei ole adekvaatselt hinnanud riske, mis on seotud makseteenuste pakkujate tegevusega, sealhulgas välismaiste makseteenuste pakkujatega ning mõnel juhul hinnati kliendiriske madalamaks kui need olid," teatas Läti raha- ja kapitaliturgude komisjon (FKTK). Samas öeldi, et panga riskihindamissüsteemidel ei olnud piisavalt ressursse, nappis siseauditi kontrolle ning oli ka muid puudujääke sisekontroli protseduurides.

Regulaatori teatel kontrolliti panga tegevuse vastavust rahapesuvastase ja terrorismi rahastamise ärahoidmise regulatsiooniga (AML/CTPF) 2019 ja 2020. aastal. FKTK ei selgitanud, miks karistuse määramine nii kaua aega võttis, edastas Läti rahvusringhääling.

Rietumu panka karistati 2017. aastal 1,5 miljoni euroga sisuliselt samade puudujääkide eest.