Kuna lähiaastatel piirab kogu sektori tegevust ja erinevate IT-lahenduste kättesaadavust ülemaailmne mikrokiipide defitsiit, on tegu Burfale olulise rahvusvahelise konkurentsieelise andva suurtehinguga.

„Seadmete tootmismahtudel on selged piirid ning antud lepinguga oleme üks tosinast suurkliendist üle maailma, kes endale sellises mahus lisaressurssi garanteerida sai. Kõik teised peavad ootama jääma tarneahelate taastumist või ostma seadmevõimsust järelturult hoopis kallimalt,“ selgitas Burfa juhatuse esimees Ivan Turõgin.

Annab konkurentsieelise

Turõgini sõnul konkureerib Burfa oma kõrgjõudlusega andmetööstuskeskuste teenustega maailmaturul ning pikaajalistel suhetel Bitmainiga baseeruv leping kindlustab ettevõtte positsiooni oma valdkonna rahvusvahelises eliidis.

„Plokiahelatehnoloogiate võidukäik ja ülemaailmne krüptobuum loob tegevuse laiendamiseks ja mahtude kasvatamiseks väga soodsa tausta ning Burfa saab ühena vähestest maailmas seda ka juba tänavu reaalselt ja suuremas mahus teha,“ märkis ta.

Ostetavate seadmete graafikukohane tarne algab juba tänavu suvel. Uute seadmete ostutehingut rahastab ettevõte omavahenditest ja Ühendriikidest pärineva krüptovaldkonnale spetsialiseerunud kreeditori vahenditest.

Bitmaini krüptorahakaevandusdivisioni asepresident Du Shisheng kommenteeris tehingut: “Burfa grupi ettevõtetted on Bitmainile läbi aastate olnud heaks ja usaldusväärseks kliendiks. Selle koostöö baasilt sündis ka antud leping, mis tagab Burfale hetkel saada oleva uusima ja efektiivseima tehnoloogia oma kõrgjõudlusega andmekeskuste arendamiseks.”

Burfa Techil on praegu Narva Enefit Tehnoloogiaparki ehitatud Põhja-Euroopa suurim kõrgjõudlusega andmetöötluskeskus võimsusega 7 megavatti. 2019. aasta suvel valminud ja eelmisel aastal teise etapiga laiendatud keskus on üheks töös olevaks variandiks, kus firma oma tegevust saab laiendada. „Kaalume uue andmetöötluskeskuse rajamist nii olemasoleva juurde Narvas kui ka alternatiivsetes asukohtades nii Eestis kui väljapoolt Eestit,“ rääkis Turõgin.


Praeguse keskmise elektritarbimisega 61 GWh aastas on Burfa Narva keskus üks suurimatest elektritarbijatest kogu Eestis, kuuludes Eesti TOP 25 elektrienergia suurkliendi hulka. Suurusjärguliselt on see pisut rohkem kui näiteks kõigi Saaremaa kodutarbijate aastane elektrikasutus kokku.

Andmekeskuse idee 2017. aastal

Kõrgjõudlusega andmetöötluskeskuse rajamise idee tekkis Burfal juba aastal 2017. Paralleelselt uuris firma selleks võimalusi Islandil, USAs, Venemaal, aga ka Eestis ning protsessi käigus hakati lähemalt suhtlema ka lõplikuks valikuks saanud Enefit Tehnoloogiapargiga.

Valitud andmekeskuse asukoht annab Burfale mitu konkurentsieelist – esiteks tagab asukoht Balti Elektrijaama kaitstud territooriumil kõrge turvalisuse, mis on üks ettevõtte klientide põhinõuetest ja samas saadakse elektrihinnalt oluline kokkuhoid võrgutasu arvelt. Burfa grupi ettevõtted on ka varem testprojektidena tegelenud samalaadsete andmetöötluskeskuste haldusega Hiinas ja Islandil.

Burfa Techi Narva andmetöötluskeskuses on kasutusel tehisintellektiga monitooringu- ja kaugjuhtimissüsteemid, mis jälgivad muuhulgas hoone temperatuuri, niiskust ja tuleohutust. Tehisintellekt jälgib ja juhib ka elektriohutust (elektriomadused, tarbimine, lühised jne). Seadmete ohutuse tagamiseks on keskuse olulistele ruumidele paigaldatud moodsad gaasikustutus- ja suitsueemaldussüsteemid.

Burfa Tech OÜ tegeleb pilveteenuste osutamise ja IT-arendusega, kasutades sealhulgas ka blockchain-tehnoloogiaid. Lisaks sellele ehitab ettevõte andmetöötlus- ja salvestuskeskusi, kaasates Eesti teadusasutuste juhtivaid töötajaid. Burfa Techi emaettevõte on Burfa Capital OÜ, mille omanikud on Ivan Turõgin ja Sergei Potapenko.