Belgia kohus suutis teha midagi, mida neilt keegi ei oodanud - kohtuotsuse, mis vähemalt hetkel rahuldab nii Euroopa Liitu kui AstraZenecat, vahendab Politico.

Kohtuotsus ütleb, et AstraZeneca peab 27. septembriks olema Euroopa Liidule tarninud vähemalt 80 miljonit vaktsiinidoosi või maksma kuni 500 miljonit eurot trahvi. Euroopa Liitu esindavad advokaadid nõudsid mais, et AstraZeneca peaks juba juuni lõpuks tarnima 120 miljonit doosi.

Kui nii kiirelt 120 miljoni doosini jõudmine oleks AstraZenecale valmistanud tõsiseid raskusi, siis 80 miljoni doosi tarnimiseni jõudmine septembri lõpuks peaks olema võrdlemisi lihtne - nad on juba tarninud 70 miljonit doosi. Seega võib öelda, et ses osas saavutas AstraZeneca selge võidu.

Kuigi Euroopa Komisjon ei tunnista, et kohtuhagi anti lisaks soovile tarnet kiirendada sisse ka lihtsalt soovist näidata, et Euroopa Liidul on õigus, siis suure tõenäosusega oli Euroopa Liidule siiski oluline ka see kaalutlus. Siin saavutas Euroopa Liit aga selge võidu.

"Kohtuotsus kinnitab, et AstraZeneca on Euroopa Liiduga sõlmitud tarnelepingut kas tahtlikult või lihtsalt rängalt rikkunud. Selles aspektis oleme kohtuotsusega rahul," rääkis Politicole vaidluses Euroopa Liitu esindav advokaat.

"Fakt, et Euroopa Liidule oli tähtajaks vaktsiinide saamine äärmiselt oluline, on tervishoiukriisi kontekstis ilmselge. Farmaatsiaettevõttena ei saanud AstraZeneca seda lihtsalt ignoreerida," seisab reedeses kohtuotsuses. Samuti võib sealt lugeda, et AstraZenecal ei olnud ühegi teise riigiga lepingulist kohustust eelisjärjekorras vaktsiine tarnida, mistõttu jõudis kohus seisukohale, et AstraZeneca juhi Pacal Soriot väide kohustustest Suurbritannia ees ei päde.

"Nüüd on selge, et AstraZeneca ei täitnud lepingus sätestatud kohustusi. On hea, et seda kinnitab erapooletu kohtunik. See näitab, et Euroopa vaktsineerimiskampaania juriidikaga on kõik korras," kirjutas oma avalduses Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Samas saavad osapooled kohtuotsusest aru märkimisväärselt erinevalt. Kohtuotsusest võib lugeda, et Suurbritannias Oxfordis toodetud vaktsiinide vaid Suurbritanniasse tarnimine ei olnud õigustatud, kuid AstraZeneca esindaja sõnul ei tähenda see, et ettevõte peaks Oxfordi tehast kasutama Euroopa Liiduga sõlmitud lepingu täitmiseks, kirjutab BBC.