“Kolmanda samba pensionifondist on pensioniikka jõudes igakuiste väljamaksete tegemine praegu keerukas ja seni kehtinud lahendus soosib pigem ühekordselt kogu kogutud raha välja võtmist. Muudatusega läheb kolmandasse sambasse kogutud raha osade kaupa välja võtmine mugavamaks, enam ei pea igakordset avaldust tegema. Selline lahendus on olulisem tugi igakuisele pensionile,“ ütles rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus.

Kui inimene ei soovi sõlmida kindlustuslepingut, siis praegu saab kolmanda samba pensionifondist raha välja võtta kas ühekorraga või osade kaupa, kuid viimasel juhul tuleb selleks iga kord teha eraldi avaldus.

Eelnõuga luuakse tingimused selleks, et ka kolmanda samba fondide puhul saaks kasutada teisest sambast tuttavat fondipensioni väljamaksmise viisi. Selleks määrab inimene kui kaua ja millise sagedusega ta väljamakseid soovib ja nende tegemise korraldab Pensionikeskus.

Sarnaselt teisele sambale on 2021. aastast tulumaksuvabad ka kolmanda samba fondipensioni maksed, mille tähtaeg on määratud vähemalt keskmiselt elada jäänud aastate alusel või on sellest pikem.

2020. aasta lõpu seisuga oli kolmanda sambaga liitunud kokku 167 200 inimest. Neist 46 500 inimesel oli sõlmitud täiendava kogumispensioni kindlustusleping ja 120 700 inimest omas vabatahtliku pensionifondi osakuid.

Kui inimene on kolmandas sambas kogunud raha vabatahtlikes pensionifondides, siis pensionile jäädes on tal seni olnud õigus sõlmida kogutud raha eest täiendava kogumispensioni kindlustuseping, et saada tähtajalist või eluaegset pensioni elukindlustusseltsist. Samuti on lubatud olnud väljamaksed otse vabatahtlikest pensionifondidest.

Kolmanda samba pensioniealisi inimesi ehk üle 55-aastaseid oli 2020. aastal kokku umbes 32 000, kellest väljamakseid sai 2900 inimest. Seega on sambast pensionile jäämist edasi lükanud umbes 29 100 inimest. Nendel ja teistel pensioniikka jõudvatel inimestel on 2022. aastast võimalik muude pensioni saamise viiside kõrval valida ka kolmanda samba fondipension.

Lisaks kogumispensionide seadusele tehakse eelnõuga muudatused maksukorralduse seadusesse, mis puudutavad tööandja kinnipeetud teise samba maksete liikumist Pensionikeskusesse.

Eelnõu on planeeritud jõustuma 1. jaanuaril 2022.