Minul oli õnn ja au koos Artiga Elionis töötada viis aastat. Artiga räägimegi, milline on olnud tema arenguteekond juhina ning millised on need põhimõtted ja tõekspidamised, mis on tema tänase juhtimiskäekirja aluseks. Äge vestlus oli – kuulake ikka!

“Minu esimene tõsisem kriis juhina saabus siis, kui mu meeskond enam ühel hetkel ei toiminud. Kui nüüd tagasi mõelda, siis see väljendus selles, et ma soovisin olla liiga hea kõigi vastu. Minus oli soov meeldida kõigile ning olla teiste poolt juhina laitmatult aktsepteeritud. Ja see toimimisviis jooksis lihtsalt ühel hetkel kokku. Selle tagajärjel tegin kõvasti tööd iseendaga, kaasasin selleks ka terapeudi kampa, kes aitas mul vaadata nö maski alla ning tõmmata lahti see võltskiht, mille ma juhina endale peale olin ehitanud. Ma sain selle töö käigus aru, et ausad suhted nii iseenda kui ka teistega on usaldusliku meeskonnatöö üheks vundamendiks. See aitas luua mul meeskonnas oluliselt parema koostööõhkkonna. See aitas luua kõrge usaldusliku siseõhkkonna, kus parimad tulemused said hakata sündima. Tundsin ise juhina, et me jõudsime meeskonnaga soovitud tulemusteni oluliselt tõhusamalt, kui meil oli omavahel saavutatud kõrge usaldustase ja ma ei pidanud enam nö maski ees kandma. Ja loomulikult ei ole see lihtne. Muidugi tahtsin ma olla, piltlikult öeldes, Liivimaa parim ratsutaja – kes seda ei tahaks! Aga see kasu, mis sellisest ausast ja vahetust kontaktist tõuseb, on märkimisväärselt suurem kui see pingutus ebamugavustunde ületamisel, et olla ausam ja siiram ja ehedam. Ma ütleks isegi nii, et tänapäevaseid keerulisi ärisid, eriti arvestades veel meie ülimuutlikku keskkonda, ei ole võimalik edukalt juhtida ausate suheteta meeskonnas.” – Arti Ots

Kuulake ikka Delfi Taskust