Leedu peaministri soov on ümber korraldada Balti elektriturg nii, et Balti riigid ei kasutaks Valgevenes Astravetsi tuumajaamas toodetavat elektrit.

Kuni 2026. aastani on piirkond seotud Vene elektrisüsteemiga. Et Valgevene on samuti Vene süsteemis, on keeruline tuvastada, kas Venemaalt ostetud elektrist osa on toodetud Valgevenes või mitte. Šimonyte arvab, et seda on siiski võimalik järeldada liinide teises otsas olevaid tootmisvõimsusi ja pakutavat mahtu võrreldes.

"Kui kokku rehkendada, kui palju elektrit erinevaid liine pidi sealt võimalik saada on ja võrrelda seda pakkumisega, peaks täpselt klappima maht, mis saab tulla Balti ühenduste kaudu Venemaalt sellega, mis tegelikult turul pakutakse," selgitas Šimonyte.

Balti riikide majandusministrid peaks Leedu ettepanekul kokku leppima, kuidas tehniliselt elektri ja elektri vahel vahet teha.

Peaminister ütles ka, et Valgevene ja Leedu vastuolusid ei tohiks pidada pelgalt kahepoolseks vägikaikavedamiseks, vaid Valgevene vastandab end praegu tervele Euroopa Liidule ja kõige rohkem tuleb see ilmsiks naaberriikide näitel.