„Eri andmetel plaanitakse meie regiooni kuskil saja miljardi euro eest tuuleparke,” ütleb Tallinna Sadama kommertsjuht Margus Vihman Soome, Rootsi, Eesti, Läti, Leedu ja Poola tuuleenergia arendusplaanide kohta. Teadupärast on just meretuuleparkidel oluline roll Euroopa Komisjoni 2050. aastaks seatud kliimaneutraalsuse saavutamises.

Ent Euroopa tuuleenergia katusorganisatsiooni Wind Europe 2019. aasta raporti järgi tuleks selleks paigaldada Euroopa meredele kokku vähemalt 450 gigavati ulatuses meretuulevõimsust. Veel 2020. aasta lõpus küündis see kõigest 25 GW-ni. Mismoodi on omavahel seotud Tallinna Sadam ja Läänemerre rajatavad meretuulepargid? Nimelt on ettevõttel pandud suured lootused nende parkide rajamisega kaasnevatele võimalustele. Mida see tähendab? Loe alljärgnevat lugu, et teada saada.