Eesti seadused võimaldavad vaktsineerimata töötajate vallandamist, kui tööandja riskianalüüs peab vaktsineerimist enda ja teiste tervise kaitsmisel möödapääsmatuks. Aasa arvates on see äärmuslik meede, mida keegi kergekäeliselt kasutada ei soovi.

“Uues olukorras, kus vaktsiinid on kõikidele kättesaadavad, aga meid siiski ähvardab kolmanda laine risk, võib põhjendamatult vaktsineerimata töötajate vabastamine uuesti päevakorda tõusta,” lisas ta.

Tema sõnul tuleb samuti tõsiselt kaaluda, kas vaktsineerimata inimestele tuleb edaspidi tagada näiteks tasustatud karantiinilehele jäämine, mis hüvitatakse teiste maksumaksjate ja tööandjate taskust. “Sotsiaalne kaitse peab olema tagatud eelkõige neile, kes käituvad enda ja teiste tervise suhtes vastutustundlikult,” kirjeldas Aas.

Samas kinnitas ta, et riigipoolset survet vaktsineerimata töötajate vallandamiseks pole seni olnud. Mehe sõnul poleks see ka vajalik ega kohane, sest tööandjad on ise väga huvitatud oma töötajate ja klientide kaitsmisest. “Riigi fookus peaks püsima vaktsineerimise sujuval korraldamisel ja tõhusamal teavitustööl. Kõik võimalikud vead on tänaseks tehtud. Loodetavasti on nendest saadud õppetunnid piisavad, et ära hoida kolmanda laine saabumine,” lisas ta.