2020. aastal oli 1A.EE OÜ müügitulu -27 693 eurot, sest tegeleti põhiliselt garantiijuhtumite ja tagastustega, seisab ettevõtte aruandes. 2019. aastal oli firma müügitulu 10,4 miljonit eurot. Aruandeaasta kahjum oli 35 546 eurot, 2019. aastal oli 1A kahjumis 104 624 euroga ja 2018. aastal 268 000 euroga.