Eestis uudisteportaali Delfi, Eesti Päevalehte, Maalehte, Eesti Ekspressi ja mitmeid populaarseid ajakirju kirjastava ASi Ekspress Meedia digitellimuste hulk kasvas aastaga 65% (II kvartaliga 17% ja I poolaastaga 39%), ulatudes 69 082-ni.50%-liselt Ekspress Grupile kuuluva ASi Õhtuleht Kirjastus digitellimuste hulk kasvas aastaga 33% (II kvartaliga 7% ja I poolaastaga 17%), ulatudes 16 102-ni.Lätis kasvas Delfi A/S-i digitaalsete tellimuste hulk aastaga ligi 2 korda (II kvartaliga 23%, I poolaastaga 16%), ulatudes 12 977-ni.Leedus kasvas Delfi digitellimuste hulk aastaga ligi 5 korda (II kvartaliga 22% ja I poolaastaga 83%), ulatudes 12 092-ni.

Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu kommentaar:

„2021. aasta II kvartalis jätkus digitaalsete tellimuste kiire kasv kõigis Ekspress Grupi tegevusriikides. Lugejate huvi kvaliteetse sisu järele tõuseb ja digitaalse sisu eest maksime on muutumas normiks.

Digitaalsete tellijate lisandumine mõjub positiivselt Ekspress Grupi majandustulemustele ja kinnitab pikaajalise strateegilise suuna õigsust. Ekspress Grupp on seadnud digitaalsete tellimuste kasvatamise üheks oma olulisemaks eesmärgiks, sest see annab grupi meediaväljaannetele diferentseeritud ja järjest tugevama digitaalse tulubaasi.

Kui Eestis on pigem juba tavaline, et informeeritust hindaval inimesel on olemas mõne uudissisu digitellimus, siis Leedus ja Lätis pole see veel nii tavapärane veel ja turud selgelt arengufaasis, kuid selles näeme eeskätt võimalust edasiseks kasvuks.

Töötame aktiivselt ka tehniliste lahenduste kallal, et tellimine ja lugemine oleks järjest mugavamad. Meie jaoks on oluline tellimuse eluea pikendamine, mis saab tulla ainult läbi köitva ja mitmekesise sisu.