Transpordiamet teatab, et kui eksamineeritav pole vaktsineeritud või ta ei ole põdenud koroonaviirust, on maski kandmine sõidueksamil eksamiautos kohustuslik. Aja kokkuhoiu mõttes tasub tõend kaasa võtta paberil, et eksamineerijal oleks seda lihtsam kontrollida.

Samasugused nõuded kehtivad teistele eksamisõidul osalevatele inimestele (nt tõlk).

Juhul, kui klient keeldub mõjuva põhjuseta (nt tervislikud põhjused jms objektiivsed põhjused) maski kandmisest või desinfitseerimisvahendite kasutamisest sõidueksami sooritamisel, on transpordiameti teenistujal õigus klienti eksamile mitte lubada. Eksamiks broneeritud aeg tühistatakse ja riigilõivu ei tagastata.