Arvestades tööõnnetuse uurimise tulemusi, peab amet väga oluliseks, et nii tööandjad kui töötajad ise pööraksid tähelepanu ületöötamise mõjule ning tagajärgedele inimese tervisele. Lisaks tuleks täpsustada tööandja õigusi koguda infot teise tööandja juures töötamise või teenuse osutamise kohta väljaspool tema juures töötamise aega. Seda ka juhtudel, kui ei ole sõlmitud konkurentsipiirangut.

Transpordisektorist on tööinspektsioonile tehtud korduvalt pöördumisi, et kuna tööandjal ei ole kehtiva seaduse järgi otsest õigustatud huvi andmete nõudmiseks teise tööandja juures töötamise kohta (nt töövälisel ajal pidevalt Bolt platvormi teenuse osutamine), siis jõuavad juhid üleväsinuna tööle, mis seab otseselt ohtu nende elu ja tervise.

Ka teistes sektorites on esinenud õnnetusjuhtumeid, kus üleväsinud inimest tabab hommikul tööle asudes terviserike, mis võis olla tingitud just pidevast ületöötamisest.