Startup Estonia kogutud statistika andmetel töötas Eesti iduettevõtetes 2016. aastal, kui sektori kohta süstematiseeritud andmeid koguma hakati, kokku 2625 inimest ning idusektori ettevõtted maksid riigile kokku 28 miljonit eurot tööjõumakse. Aasta 2020 lõpu seisuga oli Eesti idusektoris hõivatud 6072 inimest ehk 2,3 korda rohkem ja tööjõumakse maksti riigile kokku 97 miljonit eurot ehk 3,4 korda enam.

Startup Estonia on kogunud andmeid Eesti idusektori töötajate kohta alates 2016. aastast ning Eesti idusektori monitooringu projektijuht Signe Reinumägi sõnas, et aasta-aastalt on andmete kogumine muutunud süsteemsemaks, andes seeläbi ka sektori arengust täpsema ülevaate.

"Koondülevaade eelnevate aastate kohta näitab ilmekalt, et Eesti idusektor on viimastel aastatel läbi teinud jõudsa arengu ning Eesti iduettevõtted on atraktiivsed tööandjad ja olulised maksumaksjad. Täpsema statistika kogumisele on palju kaasa aidanud ka uue startup-andmebaasi loomine möödunud aasta alguses,” selgitas ta.

Startup Estonia andmetel töötas 2016. aastal Eesti idusektoris 2625 inimest ja riigile tasuti 28 miljonit tööjõumakse. 2017. aastal oli töötajate arv 2981 ja tööjõumaksud moodustasid kokku 36 miljonit eurot. 2018. aastaks kasvatasid Eesti iduettevõtted töötajate arvu 4529 inimeseni ja riigile tasuti 53 miljonit tööjõumakse. 2019. aastal olid vastavad numbrid 5998 inimest ja 78 miljonit eurot ning 2020. aastal 6072 inimest ja 97 miljonit eurot.

Startup Estonia tuli 2020. aasta alguses välja uuendatud Eesti startup-andmebaasiga, mis annab senisest palju täpsema statistilise ülevaate Eestis tegutsevatest iduettevõtetest ja idusektoris toimuvatest arengutest. Teadaolevalt on tegemist kõige laiapõhjalisema startup-andmebaasiga maailmas.

“Kogume andmeid eeskätt koostöös iduettevõtjatega ehk meie statistika aluseks on iduettevõtete poolt esitatud andmed ning hea meel on näha, et neid sisestatakse ja uuendatakse järjest aktiivsemalt. Lisaks koondame info kokku erinevatest avalikest allikatest ning Eesti Maksu- ja Tolliameti ja Statistikaameti andmetest,” lisas Reinumägi.

Startup Estonia poolt hallatavast startup-andmebaasist leiab nii iduettevõtte nime, registrikoodi ja asutamise aasta kui ka täpsemaid andmeid tegutsemissektori ja kasutatavate tehnoloogiate kohta, toodete ja teenuste kirjeldusi, infot töötajate arvu ja makstud tööjõumaksude, käibe ja investeeringute kohta ning palju muud.