Euroopa esivõlglased asuvad endiselt Lõuna-Euroopas. Suurim riigivõlg Euroopas on Kreekal - see moodustab koguni 209,3 protsenti Kreeka riigi SKP-st. Samas oli Kreeka ka riigivõla aastase kasvuga Euroopa tipus, neist enam kasvas see vaid Küprosel.

Lisaks Euroopa Liidu madalaimale riigivõlale jäi Eesti selgelt alla Euroopa Liidu keskmise ka aastase võlakoormuse kasvuga. Eesti riigivõlg kasvas aastaga 9,6 protsendipunkti. Euroopa Liidu liikmesriikide keskmine oli aga 13,7 protsenti.

Koroonakriisis on kõige paremini läinud Iirimaal, mille riigivõlg kasvas aastaga vaid 1,7 protsendipunkti.

Vaata täpsemaid andmeid Euroopa Liidu liikmesriikide riigivõlgade kohta graafikutelt: