"Järgime riigieelarve puhul üldiselt põhimõtet, et üksikud tulu- ja kuluartiklid ei peaks üksteisest sõltuma, vaid tulud on mõeldud tervikuna ka kulude finantseerimiseks. See suurendab otsustamisel paindlikkust ja vähendab majanduskeskkonnast tingitud riske," selgitas justiitsminister rahandusministri ülesannetes Maris Lauri.

"Koroonaaeg näitas, et selline laekumise protsendile vastav raha jaotus ei toimi olukordades, kus hasartmängumaksu tulu vähenes kõvasti," lisas ta.

Kehtiva hasartmängumaksu seaduse kohaselt läheb kindlaksmääratud protsent laekunud hasartmängumaksust Kultuurkapitalile ja neljale ministeeriumile seadusega ette nähtud valdkondade rahastamiseks.

Valitsus otsustas selle aasta aprillis, et aastateks 2022-2025 jäävad ministeeriumitele eraldatavad vahendid 2021. aasta kevadprognoosis fikseeritud tasemele ja ei muutu automaatselt maksulaekumise suurenemise või vähenemise korral. Hasartmängumaksu tulu laekub edaspidi riigi üldistesse tuludesse.

Eesti Kultuurkapitali rahastamismudelit käesoleva seaduseelnõuga ei muudeta. Kehtiva seaduse järgi saab kultuurkapital 47,8% eelarvesse laekunud hasartmängumaksu tulust.