Esmaspäevast karmistuvad piirangud: koroonatõend on kohustuslik üle 50 külastajaga siseüritustel ja üle 100 külastajaga väliüritustel.

Tarbijakaitse poole on pöördutud küsimustega, kas ja kellel on uute, rangemate koroonapiirangute tõttu õigus piletiraha tagasi saada. “Kui 2020. aasta alguses ei suutnud keegi koroonaviiruse levikut ja sellega kaasnevat ette näha, siis nüüdseks on juba pikalt räägitud järgmisest koroonalainest, vaktsiini vajalikkusest inimeste tervise ja ühiskonna toimimise tagamiseks ning sellest, et nakkuse suuremal levikul hakatakse nakkusohutust kontrollima,” sõnas tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti peadirektor Kaur Kajak.

Osaleja peab ise tõendama enda nakkusohutust, esitades tõendi vaktsineerimise, COVID-19 läbipõdemise või negatiivse testitulemuse kohta. Kui korraldaja leiab, et tõendite kontrollimine on liiga keerukas või kulukas ja otsustab seetõttu ürituse ära jätta, peab ta pileti ostnutele raha tagasi maksma. Kui aga üritus toimub, aga osaleja ei soovi või suuda asjakohaselt nakkusohutust tõendada, ei ole tal üldjuhul õigust raha tagasi saada. Korraldaja võib omal soovil külastajatele testimise mõistlikel tingimustel korraldada.