Palgapakkumiste võrdlus tugineb rohkem kui 10 000 töökuulutusel, kus pakutav töötasu oli avalikult välja toodud.

Kõrgeimat töötasu pakuti keskastmejuhtidele ja tippspetsialistidele, kus keskmine palgapakkumine ulatus 2428 euroni. Keskastme spetsialistide suunatud tööpakkumistel ulatus keskmine palgapakkumine 1868 euroni, oskustöölistel ja kutsetöötajatel 1702 euroni, teenindus- ja müügitöötajatel 1248 euroni ja abitöötajatel 1123 euroni.

Viimase kahe aastaga on enim kasvanud tipp- ja keskastmespetsialistide palgapakkumised. Üle 10% on kerkinud palgapakkumised ka kutsetöötajatele ja teenindus- ning müügivaldkonna töötajatele suunatud tööpakkumistel.

Kõige vähem on kasvanud abitöötajatele suunatud palgapakkumised, kerkides 2019. aastaga võrreldes vaid 5%.

Avalik palgapakkumine suurendab kandideerijate arvu 66%

„Palgavahemiku lisamine tööpakkumisele toob keskmiselt 39% rohkem vaatamisi ja suurendab kandideerijate arvu tervelt 66%,“ tõi tööportaali statistikast esile CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt. „Seega edestavad avaliku palgapakkumisega töökuulutused märkimisväärselt konkureerivaid tööpakkumisi, kus palgavahemik on jäetud saladuseks.“

„Viimane aasta on suurendanud soovi töötada paindlikumalt kui varem ja tõenäoliselt näeme ka edaspidi tööjõunõudluse kasvades kaugtöö ümber ehitatud motivatsioonipakette. See aga ei tähenda, et raha ei oleks enam tööd vahetades tähtis. Vastupidi, töötasu on ja jääb üheks olulisimaks faktoriks, mille põhjal langetatakse kandideerimisotsus,“ leiab Auväärt.

Henry Auväärt lisas, et kuna tööpakkumiste arv on kiirelt kasvanud, on tekkinud taas ka tugev konkurents parimate töötajate leidmise nimel. „Eriti oluline on palgavahemikku näidata müügi- ja teenindustöötajate tööpakkumistel, kus avaliku palganumbriga töökuulutused saavad tervelt 88% rohkem kandideerimisi.“

Palgavõrdluse statistika pärineb 10 867-lt avaliku palgaga tööpakkumiselt, mida avaldati Eesti suurimas tööportaalis CVKeskus.ee.

Palgapakkumisena toovad tööandjad enamasti välja pakutava palgavahemiku, mitte ühe konkreetse töötasu numbri, sest lisaks põhipalgale mõjutavad pakutavat palka ka lisatasud. Samuti kujunevad lõplikud tööülesanded vastavalt leitava töötaja oskustele ja kogemustele, mis omakorda mõjutavad palgatingimusi.