Selleks, et astuksime jäätmehierarhial veelgi jõudsamaid samme, avab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) 16. augustil taotlusvooru jäätmetekke vältimiseks ja jäätmete korduskasutuseks. Toetame tegevusi, mis aitavad pikendada toodete või tootekomponentide eluiga ja nende uuesti kasutamist esialgsel otstarbel. Näiteks aitavad seda teha parandustöökojad (kingaparandused, õmblusteenused, kodumasinate parandus jms) või ühekordsete nõude asendamine korduvkasutatavatega. Taotlusvooru sihtgrupp on lai – oma lahendustega on oodatud nii juriidilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad kui ka asutused.

Eeskujuks teistele

Jäätmetekke vältimise osas on Eestis tehtud juba suuri samme ja saame esile tuua ettevõtmisi, mis on eeskujuks teistele. Näiteks on Viljandi pärimusmuusika festival ja I Land Sound elamusfestival KIKi toetuse abil oma üritused keskkonnasõbralikumaks muutnud. Täpsemalt pööratakse muu hulgas tähelepanu festivalide jäätmekorraldusele, sh liigiti kogumisele ja ühekordsete tarvikute asendamisele korduvkasutatavatega. Pärnu Toidupank soetas toetuse abil külmseadmega kaubiku, et vältida toidu raiskamist ja tagada selle õigeaegne jõudmine abivajajateni. Sel suvel avas Uuskasutuskeskus kogumismajad Pärnus ja Tartus ning need on plaanis avada ka Tallinnas ja Narvas. Sinna saavad inimesed igapäevaselt ära tuua kodus liigseks muutunud heas korras asju. Kogumismaju eristab tavalistest tänavatel asuvatest konteineritest see, et nendesse võib tuua erinevaid heas korras tooteid, mitte üksnes rõivaid.

KIKi roheideede konkursilt Negavatt tuule tiibadesse saanud Paranduskelder Tartus Aparaaditehases on kindlasti Eestis parandustöökodade rajamisel teenäitaja. Nende moto on, et parandamine peab olema tehtud inimestele kättesaadavamaks ja muutuks esimeseks eelistuseks. Paranduskeldri töökojad, töötoad ja parandusbussi teenused on seal piirkonnas hästi teada ning leiavad üha enam kasutust. Samuti rajab Põhja-Tallinna linnaosavalitsus KIKi toel esimese avatud parandustöökoja Tallinnas.

Eterniidi kogumine

Selles taotlusvoorus ootame taotlema ka kohalikke omavalitsusi, et koguda elanikelt kokku eterniidijäätmeid. Eterniit ehk asbesttsementplaat on tervisele ohtlik, kuna selle käitlemisel võib õhku paiskuda silmale nähtamatut asbestitolmu.

Viimase kolme aasta jooksul on kohalikud omavalitsused KIKi toel elanikelt kokku kogunud ligi 3500 tonni eterniiti. Selles taotlusvoorus toetame eterniidi kogumist jäätmejaamas või jäätmete kogumiskohas (nt vallakeskustes). Erinevalt varasemast ei saa toetust taotleda eterniidi kogumisringide korraldamiseks ja teiste ohtlike jäätmete kogumiseks.

Olulised numbrid ja kuupäevad

Kogu taotlusvooru eelarve on 380 000 eurot. Taotlusi saab esitada andmesüsteemis KIKAS kuni 30. septembrini. Virtuaalne infotund toimub huvilistele 3. septembril kell 10. Lisainfot toetuse ja infotunnile registreerumise kohta leiab KIKi kodulehelt. Toetust jagame siseriikliku keskkonnaprogrammi ringmajanduse programmist.

Jaga
Kommentaarid