Töölepingu seaduse paragrahv 53 seab tööandjale kohustuse, millega lühendatakse uusaastale, Eesti vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra.

Pühade ja tähtpäevade seaduse paragrahvi 1 ja 2 kohaselt on nimetatud pühad 2021. aastal: 24. veebruar, 23. juuni, 24. detsember ning 1. jaanuar aastal 2022.

Nendele kuupäevadele põhinedes on 2021. aastal tööandjal kohustus tööpäeva lühendada 23. veebruaril, 22. juunil, 23. detsembril ning 31. detsembril.

Lisaks tasub teada ka seda, et kui pead mingil põhjusel riigipüha tööl veetma, siis seaduse kohaselt peab tööandja selle tööaja hüvitama kas kahekordse palga või vaba päevaga. Täpsemini toob selle välja Töölepingu seaduse paragrahv 45:

(1) Kui tööaeg langeb ööajale (kell 22.00 kuni 6.00), maksab tööandja töö eest 1,25-kordset töötasu, kui ei ole lepitud kokku, et töötasu sisaldab tasu ööajal töötamise eest.

(2) Kui tööaeg langeb riigipühale, maksab tööandja töö eest 2-kordset töötasu.

(3) Tööandja ja töötaja võivad kokku leppida ööajal või riigipühal tehtava töö hüvitamise täiendava vaba aja andmisega erinevalt käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatust.