Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet tuletab meelde, et 14-päevane taganemisõigus ei kehti kõikidele toodetele ja teenustele. Kuigi paljud kaupmehed arvavad, et neil pole kohustust võtta tagasi tooteid, mille pakend on juba avatud, on Euroopa Kohus leidnud, et see kehtib vaid teatud toodete puhul.

Nende alla kuuluvad ennekõike ostjale suletud pakendis müüdud tooted, mille ostja on pärast kohaletoimetamist avanud ning mida ei ole võimalik tagasi müüki panna tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel. Seda eeldusel, et toote enda olemus ei luba või on kaupmehel liialt keeruline muuta asi uuesti müügikõlblikuks nii, et ka tervisekaitse- või hügieeninõuded oleksid täidetud. Sellisteks toodeteks võivad olla näiteks kosmeetikatooted – huulepulgad, kreemid.

Samas ka kauba puhul, millel on olnud enne tagastamist otsene kokkupuude inimese kehaga, ei saa tagastamisõigust välistada – seda juhul, kui kaupmehel on võimalik selliste hooldusmeetmete abil nagu puhastamine või desinfitseerimine taastada tagastatud kauba kõlblikkus selle uueks kasutamiseks ja turustamiseks ilma tervisekaitse- või hügieeninõudeid rikkumata.

Kui vaadata kasutatud asjade müügiportaale, siis võib eeldada, et nende asjade puhul tagastamisõiguse välistust rakendada ei saa. Paljude selliste toodete puhul on juba tootekirjelduses kirjas, et suurema hügieenilisuse tagamiseks on nad lihtsasti pestavad ja desinfitseeritavad. Sellisteks toodeteks on näiteks rinnahoidjad, pardel, kõrvaklapid ja epilaator.

Rinnahoidjaid on tarbijal võimalik proovida ka kaupluses, sarnaselt näiteks meeste alussärkidega. Kõrvaklappide puhul leidub internetist hulgaliselt teavet selle kohta, kuidas neid puhastada ning sealt on näha, et kõrvaklappide puhastamiseks ei ole vajalik kasutada eripäraseid vahendeid või meetmeid, mis annaks kauplejale põhjuse kõrvaklappide osas taganemisõiguse teostamise välistamiseks.

Ka pardlid ja epilaatorid on puhastatavad ja desinfitseeritavad, mistõttu ei esine tervisekaitse või hügieenilisi põhjuseid, mis välistaksid nende tagastamise. Küll võib tegemist olla juhtumiga, kus klient vastutab kauba väärtuse vähenemise eest, kui ta on kaupa kasutanud enamal määral, kui seda lubatakse tavapäraselt teha poes.

Samal ajal rõhutab tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet, et iga üksikjuhtumi puhul hinnatakse eraldi, kas kaup on kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, kui see on pärast kohaletoimetamist avatud. Kindlasti ei saa aga kaupmees müügitingimustes välistada üleüldiselt tagastamist, küll aga võib ta sellest keelduda, kui kaup on pakendi avamise tagajärjel tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel tagasisaatmiseks kõlbmatuks muutunud.