Viimastel aastatel oluliselt muutunud kontoritöö vorm ja hübriidtöö võimaluste kasv on TalentHub värbamiseksperdi Käthe-Riin Tulli sõnul loonud olukorra, kus umbes 70% värbamisettevõtte kaudu tööle kandideerijatest soovib kas täielikult või osalise ajaga kaugtööd teha. "Väga populaarne variant on ka näiteks see, et 23 päeva nädalas ollakse kontoris ja ülejäänud aja kaugtööl," selgitab ta ja tõdeb, et üha enam sõltubki töökoha valik just sellest, kas tööandja võimaldab ka kodus tööd teha.

Tull tõdeb, et kui varem oli kaugtöö suurimaks piirajaks juhtide hirm selle ees, et kaob kontroll ja arusaam meeskonna tegemistest, siis pandeemia valguses on see hirm oluliselt vähenenud. "Paljuski on aru saadud, et kodust töötamine sobib mõnedele inimestele paremini ja muudab nad efektiivsemaks. Seega pigem mõeldakse välja eri võimalusi, kuidas tiim eesmärgipäraselt tööle panna," sõnas Tull, kelle sõnul on leitud virtuaalseid lahendusi isegi näost-näkku kohvinurgas kohtumistele.

"Inimesed on hakanud hindama rohkem vabadust ja oma aja planeerimist ning paljudel ametikohtadel ongi töötajatel raske mõista, miks nad peaksid täna taas täistööajaga kontoritööle naasma, kui said vahepeal sama töö ka kodus tehtud," tõdeb värbamisekspert.

Koos hübriidtöö võimalustega hindavad töötajad Tulli sõnul üha enam ka tehnilisi töövahendeid, mida tööandja omalt poolt kaugtööks pakub olgu nendeks süle-, laua- või tahvelarvuti, monitor, telefon või kõrvaklapid. "Tehnika vaates ongi kasvanud huvi just liikuvat tööviisi soosivate lahenduste vastu, sealjuures sülearvutite kõrval ka tahvelarvutite vastu," selgitas tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.

Mishina märgib, et kasvaval huvil tahvlite vastu on ka teine kaugtöö kasvuga seotud põhjus. "Distantsõpe on tekitanud paljudes kodudes vajaduse mitme seadme järele, sest samal ajal on vaja kasutada kodus olevat arvutit nii vanemate tööasjadeks kui ka lapsel õpinguteks. Ehk et kui varem võis edukalt ühte arvutit jagada ja sellega hommikul tööd ning õhtul kooliasju teha, siis koolielu muutudes on paljud pered otsustanud ka teise seadme kasuks, milleks valitakse sageli hoopis tahvel," selgitab ta. "Sealjuures jälgitakse üha rohkem ka seadmete omadusi nagu sinise valguse summutus, mis on olemas uutel tahvlimudelitel nagu MatePad 11. Nii ei kurna see liigselt tahvelarvuti kasutaja silmi."

Värbamisekspert Käthe-Riin Tulli sõnul pakuvad mõned kohalikud tööandjad kaugtöö tegijatele vahel lausa eraldi tasu selleks, et oma töökoht üles seada ja vajalikud töövahendid hankida. Koroonaperioodi alguses tunti huvi ja pakuti tema sõnul mitme tööandja poolt võimalust kontorist kasvõi toolid ja lauad koju kaasa võtta, et kodus paremini tööd teha.

Tull lisab, et kaugtöö tegijate jaoks on äärmiselt oluliseks ka info vahetamise kanalid ja nende toimimine kiirelt ning mugavalt. Seda kinnitab ka hiljutine Norstati uuring, kus eestimaalased tõid välja, et hindavad tehnoloogiaseadmetega tööd tehes enim just nende kiirust (43%). "Eks see olegi tootearendajatele paras väljakutse, kuidas tehnoloogia kasutamise tempoka kasvu valguses pidevalt uute võimekamate ja veelgi kiiremini toimivate seadmetega välja tulla," sõnas Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.