Kirjutame ja haldame tarkvara, mis soodustab progressi

Ootused kaupade liikumisele ühest maakera punktist teise on viimaste aastatega muutunud üha suuremaks – olgu selleks postipakid, kiiresti riknevad kaubad, nagu lilled, või siis elupäästvate ravimite ja vaktsiinide tarnimine. Iga erineva kaubaartikli liikumine võib tähendada täiesti erinevaid reegleid, tähtaegu ja tarnetingimusi. Ka kliendid on erinevad, mõned vajavad vaid kauba transportimist, mõned aga täisautomatiseeritud ladusid, kus süsteemid ise kaupu juurde tellivad. Logistikamaailmas on selleks vajalik nii kiirus, automatiseeritus kui ka paindlikkus. Nii tekkis lisaks Tallinnasse loodud logistikaärile vajadus ka IT-teenuseid pakkuva ettevõtte järele, mis nüüd varsti tähistab juba oma kümnendat sünnipäeva. Nende inimeste igapäevase töö tulemus mõjutab otseselt seda, kui kiiresti logistikaäri praegu ja tulevikus areneb. Arvatakse isegi, et põnevamad ajad on alles tulemas – suurem digitaliseerimine on selles valdkonnas veel ees!

Arutasime hiljuti ideid sotsiaalmeediakanali jaoks. Reklaamibüroo pakkus ääri-veeri välja mõtte, et „äkki kasutaks piltidel teie enda töötajaid?”. Lasime selle info ringlema ja eks võis natuke märgata sellist ootusärevust, et no kas ja kui palju neid käsi ikka püsti tõuseb. Aga tuli välja, et peame hoopis hakkama pildistamise ideid juurde mõtlema, sest juba paari päevaga laekus umbes 30 vabatahtlikku!

Väljakutse leiab igaüks

Tõepoolest, siinsamas Tallinnas töötab ettevõtte IT-keskuses rohkem kui 400 inimest! Seltskond on äärmiselt rahvusvaheline – talente on umbes 35 erinevast rahvusest ja koostööd tehakse meeskondadega üle kogu maailma.

Suur ettevõte tagab suure stabiilsuse, ent kindlasti ei saa tööd nimetada rutiinseks. Mitmekesises töökeskkonnas leidub väga erinevaid projekte ja meeskondi, nii et sobiva väljakutse leiab igaüks – nii need, kes otsivad võimalust iga päev uute tehnoloogiate arendamisel kaasa lüüa, kui ka need, kelle kireks on täiustada või toetada juba olemasolevaid süsteeme.

Mida teeb people lead?

Pahatihti võib jääda mulje, et IT-ettevõttesse on asja ainult programmeerijatel. Tegelikult on ettevõttes väga palju erinevaid ametikohti, näiteks projektijuht, people lead, analüütik, strateeg, testija, tootejuht, IT-tugi jne.
Kerly Tosvel, people lead

Sellist ametinimetust ei pruugi tõesti igapäevaselt kohata. Võtaksin oma töö mõtte kokku nii: tegelen sellega, et meie inimesed saaksid oma tööd hästi teha. Alates sellest, et töökoht oleks mugav ja õhkkond meeskonnas oleks hea, kuni töötajate isikliku arenguni. Hoolitsen ka selle eest, et meil ikka oleks inimesi, kes tööd teeksid, ja vabad töökohad saaksid võimalikult kiiresti täidetud.

Sisemisi arenguvõimalusi leidub rohkesti ja samuti väärtustatakse ettevõttes personaalset arengut. Õppimine on siin au sees! Näiteks võivad meeskonnad kutsuda esinema oma ala professionaale, et targematelt jälle midagi uut teada saada. Kasutusel on mitmed veebipõhised õppekeskkonnad ja igal töötajal on lisaks sellele kasutada ka üsna märkimisväärne koolitusraha.

Vastutustundlik tööandja mõistab, et inimene on tervik – tema heaolu mõjutab nii töö- kui ka eraelu. Näiteks on loodud tööandja tervisekindlustus, mis toetab ja innustab töötajaid sportima ning pakub lisahüvitist erinevate tervisega seotud kulude katteks. Ettevõtte kulul on võimalik saada ka nõuandeid mitmetelt oma ala spetsialistidelt, nagu life coach’id,treenerid ja terapeudid.

Naised IT-sse!

Start-up on tänapäeval kuum sõna, mis tähistab tihtipeale just väikestes IT-ettevõtetes valitsevat mentaliteeti ja mõttelendu. Ometi leiab sarnast mõtteviisi ka suuremate tegijate juurest – Kühne + Nagelis tegutseb oma IT-kool, mis on suunatud üliõpilastele ja juuniorspetsialistidele. Seal saab omandada erialaseid teadmisi ja end igakülgselt täiendada. Samuti toimuvad põnevad hackaton’id, kus on võimalik oma loomingulisus väljaspool igapäevaseid projekte proovile panna.

Lisaks tegutsetakse koostööpartnerina programmis „Work in TECH”, mis alustas selle aasta alguses ning mille eesmärk on anda 100 naisele võimalus saada ümberõppe raames IT-vallas teadmisi ja praktikat. Sihtgrupina saab välja tuua IT-huvilised Eestis elavad naised, kes on oma valdkonnas töö kaotanud, pikalt lastega kodus olnud või tunnevad lihtsalt IT vastu huvi. Kui esialgsed teadmised omandatud, saabki tihtipeale kõige suuremaks takistuseks praktiline pool – kust saada kogemusi? Siinkohal saabki abiks olla Kühne + Nagel, kus otsitakse erinevates meeskondades praktikavõimalusi ning sobivuse ja meeldimise korral võib praktikast saada ka püsiv töökoht! Tore, kui selle kaudu jõuab IT-maailma veelgi rohkem naisi.