Bonava on üks suurimatest uute kodude ehitajatest Eestis – siin toimetab igapäevaselt ligikaudu 80 töötajat. Peatöövõtjatena juhitakse kodude rajamist läbi kõikide etappide – alates projekteerimisest ja ehitusjuhtimisest kuni müügi ning garantiiteeninduseni.

Bonava jaoks on oluline olla edukas nii ettevõtte kui ka tööandjana, unustamata ära tähtsaimat vara – töötajaid. Seetõttu panustatakse palju oma inimeste arengusse – eriti seepärast, et insenerivaldkond on nii ehituse kui ka projekteerimise osas seotud kutsetega ja ainuüksi kutsepädevuse säilimiseks tuleb end täiendada. Koolitusi võivad töötajad leida ise, kuid ka tööandja pakub selleks mitmeid võimalusi.

Rene (konstruktor): Bonavas on hea töötada, sest siin on palju toredaid kolleege, kes töötavad ühtse suure meeskonnana, andes palju võimalusi enese arendamiseks ja teostamiseks. Suureks ajendiks minu tööandja valikul oli see, et Bonava on rahvusvaheline ettevõte, kus on head töötingimused ja võimalus teha koostööd ka rahvusvahelises meeskonnas.

Oma projekteerimisüksus ei ole arendusettevõtete struktuuris kuigi sage nähtus – levinum on teenuse sisseostmine. Bonava on valinud teise tee ja üles ehitanud oma projekteerimisüksuse. Seda nii Skandinaavia turgudel ja Peterburis kui ka Baltikumis. Praegu kuulub Bonava Eesti projekteerimistiimi 26 liiget, kelle hulgas on BIMi spetsialistid, eriosade insenerid, konstruktorid ja arhitektid, sh maastikuarhitektid ning sisearhitekt. Seoses uute ja põnevate projektide käivitamisega otsitakse tiimi lisajõude.

„Bonava siht on hoida strateegiliselt olulisi teadmisi majas sees ning investeerida oma inimestesse ja teadmistesse, mida nad ettevõttesse toovad,” toob välja projekteerimisüksuse juht Taavi Soorm. Lisaks näeb Bonava oma turueelist lahenduste standardiseerimises ja nende standardlahenduste pidevas täiustamises, et pakkuda kvaliteetseid kodusid mõistliku hinnaga.

„Kuna meil on majasiseselt olemas kõik osakonnad arendusest garantiiteeninduseni, võimaldab see ka projekteerijatel otse ehitusplatsi meeskonnaga suhelda, et saada oma tööle vahetut tagasisidet. Võimalus platsil oma silmaga näha, kuidas lahendused tegelikult toimivad, on professionaalselt arendav. Lisaks leitakse projekteerimise, ehituse ja garantiivaldkonna inimeste mõttevahetuses teinekord üles ka mõni väga väike detail, mille parendamine annab selget ajalist või rahalist võitu,” lisab Soorm ettevõttesisese koostöö eelistest rääkides.

Aivar (projekteerija): Olen Bonavas päris palju uut õppinud, eelkõige Reviti programmiga töötamist, aga samuti on huvitav kogemus töötada ettevõttes, kus saab peale kõikide osade majasisese projekteerimise näha ka hoonete ehitamisega seotud teisi tegevusi.

Majasisese tiimi plussiks on ka see, et inimesed on juba harjunud omavahel koos töötama ning tunnevad ettevõttes kasutatavaid lahendusi. See mängib erilist rolli mahukamate projektide ja keerukamate olukordade puhul, kus probleemist arusaamine ning lahenduse leidmine on sel viisil märksa lihtsam.

Margus (arenduse projektijuht): Bonava töökeskkond võimaldab pühenduda enda rollile teadmisega, et võid usaldada kolleege ja tehtud kokkuleppeid. Tööandjana väärtustab Bonava kvaliteetaega perega, töötaja turvalisust ja üldist heaolu. Rõõm on tõdeda, et see on toonud kokku üksteist toetava professionaalse kollektiivi.


Liitu Bonava tiimiga! Seoses uute põnevate projektide käivitamisega ootame Bonavasse mitmeid uusi töötajaid just projekteerimisüksusesse. Soovid täpsemalt teada, millistele ametikohtadele ja mida oma töötajatele pakume? Vaata lähemalt veebilehelt www.bonava.ee/tuletoole ja küsi lisa aadressil work@bonava.ee või telefonil 5649 7987.