Qvalitas Arstikeskuse vastutav mentorõde Kätlin Väli on olnud ettevõttega juba 2007. aastast, kui ta viimase kursuse tudengina sinna praktikale tuli. „Qvalitas üllatas mind kohe sellega, et siin on õel niivõrd kandev roll ja arstiga moodustatakse ühtne meeskond,” ütles Väli. Qvalitase tiimis on kõik lülid võrdselt tähtsad ning tublisid ja töökaid inimesi tunnustatakse ja hoitakse. Töötajad, kes soovivad erialaselt kasvada ja saada lisavastutust, leiavad Qvalitases kindlasti väljundi ka karjäärialaseks arenguks.

Peatselt aasta Qvalitas Arstikeskuses õena töötanud Janina Jermitš-Tšerkassova sõnul on temale samuti tuntav suur usaldus õdede vastu nii kolleegide kui ka patsientide poolt. „Näiteks tervisebussidega vaktsineerimisi või testimisi läbi viies on mul täielikult iseseisev töö patsientidega, kes mind kuulavad ja keda mina ise saan aidata,” rääkis Jermitš-Tšerkassova.

Mõlemad õed rõhutavad Qvalitase suurt eelist selles, et õe töö on ettevõttes väga mitmekülgne ja rutiini praktiliselt ei teki. Tänu sellele, et Qvalitas on järjest kasvanud, on aastatega nii mitmekülgse töö kui ka arenemise võimalused veelgi laiemad.

„Näiteks tänu tervisebusside teenusele olen üks päev Tallinnas ja teine päev Hiiumaal. Samamoodi varieerub töö sisu – ühel päeval teen tavaprotseduure, teisel vaktsineerin, kolmandal aga testin või viin läbi analüüse. See töö annab väga suure kogemuse ja tänu sellele on võimalik ka edasi areneda,” selgitas Väli.

Võrreldes paljude teiste tervishoiuasutustega toob Janina Jermitš-Tšerkassova esile paindlikkuse. „Pärast lapsehoolduspuhkust otsisin tööd, kus ma enam ei peaks tegema öiseid vahetusi. Meie tööaeg on reeglina kella 16-ni ning oma tööaja juhtimisel võimaldab Qvalitas olla väga paindlik ja töötada just selle koormusega, mis antud hetkel kõige paremini sobib,” kirjeldas Qvalitase õde.

Qvalitase arstikeskuste võrgustik katab kogu Eestit, pakkudes spetsialistidele tööks parimaid tingimusi ja meeldivat õhkkonda. Qvalitases töötab ligi 300 professionaali erinevatest valdkondadest ja lisaks sektori keskmisest kõrgemale töötasule sisaldab motivatsioonipakett eelkõige töötajate tervisega seotud hüvesid, nagu spordikompensatsioon, Qvalitase digikliiniku kasutamisvõimalus ning vajadusel psühholoogiline nõustamine.