Forus Grupi tunnuslause on „Hoiame ja hoolime!”

Need kaks väärtust käivad ettevõttega igapäevaselt kaasas – hoitakse oma töötajaid, kliente ja nende kinnisvara ning hoolitakse oma töötajatest, klientidest ja nende kinnisvarast.
„Need on ühed kõige soojemad sõnad, mida saab kellelegi öelda. Kui sind hoitakse või sinust hoolitakse, siis tekitab see turvatunde, mis on eelduseks sellele, et saaksime olla õnnelikud, edukad ja tegeleda eneseteostusega. Kui meie töötajad ja kliendid tunnevad, et nad on hoitud ja nendest hoolitakse, siis on see üheks suurimaks eelduseks, et ka nemad saaksid enda eesmärgid täidetud!” ütleb Forus Grupi juht Margus Nõlvak.

„Meil on kindlasti ruumi veelgi paremini teha, aga hea on see, et me teame seda ja tänu sellele saame kiirelt reageerida. Usun, et oleme oma unistusele lähedal ja suudame oma soovi täita, olla parimad ning panna nii oma töötajad kui ka kliendid igapäevaselt tundma, et neist hoolitakse ja nad on hoitud. Kui meie tegutsemise valdkondi tervikuna vaadata, siis on need arengu mõttes üleüldiselt oma teekonna alguses, mis annab meile uue tervikpakkujana suurepärase võimaluse leida uusi lahendusi, areneda ja arendada ning jõuda selleni, et oleme oma valkdonnas turu arengu teerajajad,” lisab Nõlvak.

„Näeme tööandjana üha suurema väljakutsena meie töötajate ametikohtade väärtustamist. Me kõik soovime elada turvalises keskkonnas, me soovime et meie kodu ning elu- ja töökeskkond oleks turvaline. Täna aga võitleme tööjõuturul, kus turvatöötajate töötasud on pigem madalad ning keeruline on leida endale inimesi, kes saaksid teha tööd, mis neile hästi sobib ja meeldib. Sama on lugu puhastusteenindajatega. Me märkame, kui prügi on maas, kui tolm on pühkimata või maas on porised jalajäljed. Kui me neid asju märkame, oleme kriitilised ja pahased. Kui me neid asju ei märka, kõik on puhas ja korras, siis võtame seda iseenesestmõistetavana. Me peame alustama suhtumise muutmisega,” kommenteerib Forus Grupi personalijuht Grete Adler.

Keda Forus Grupp enda sekka ootab?

Uued kolleegid on meile soojalt teretulnud. Meie üheks suureks väljakutseks ja võimaluseks on tuua meie ettevõttesse väga erineva tausta ja soovidega inimesed. Meile on suur abi kõrgharidusega ja pikaajalise kogemusega juhist, kes vastutab kogu piirkonna eduka ja tulemusliku toimimise eest. Meile on soojalt teretulnud noor, kes otsib kooli kõrvalt osalise tööajaga tööd. Meil on võimalused pensionäridele, kellele on oluline töökoht elukoha lähedal ja kes otsivad võimalust igapäevaselt midagi turgutavat teha. Meil on võimalik töötada paindliku graafiku alusel. Meil on vastavalt soovitud väljakutsele nii lihtsamaid kui ka keerulisemaid tööülesandeid. Soosime arengut – mitmed meie töötajad on alustanud näiteks kaubanduskeskuse turvatöötajana ning on hiljem oma initsiatiivi ja oskuslikkusega kasvanud turvajuhtideks.  Kui see valdkond pakub inimesele huvi, on nüüd hea aeg meile pardale hüpata ning rääkida kaasa valdkondade arendamise ja edendamise teemal.

Millistest väärtustest Forus Grupp lähtub ja mida oma töötajatele võimaldab?

Kuigi me saame pakkuda tööd väga erinevatele inimestele, on meie jaoks kõige olulisem samade väärtuste kandmine. Me oleme kliendikesksed ehk me hoolime oma klientidest siiralt ja kogu südamest. Mõtteerksust kasutades ja kogemusest kasvanud ettenägelikkuse toel oleme klientidele nutikas ja usaldusväärne partner nende kinnisvara haldamisel, hooldamisel ja turvalisuse tagamisel.

Oleme orienteeritud koostööle, me väärtustame iseennast, klienti ja kolleegi võrdselt. Me suhtleme alati sõbralikult, hoolivalt ning väljendame ennast lihtsalt ja arusaadavalt. Me peame kinni oma lubadustest. Me oleme arengule suunatud ja arendame oma tugevusi järjepidevalt.

Kui need väärtused on paigas ja neid ühtemoodi mõistame ning lähtuvalt nendest oma tööd teeme, siis kõik muu on võimalik ja me leiame alati sobivad lahendused. Meie juures leiab töötaja endale õige teekonna ja meie aitame sellel kas püsida või edasi liikuda.

Ka motivatsioonipakettide arendamisel on meile oluline, et kõik ei oleks ühesugune, sest ükski inimene ei ole teistega täpselt ühesugune. Soovime pakkuda seda, mis on töötajale oluline ja kasulik ning millest ta päriselt hoolib. On see siis sportimine, koolitused, vajadus ja soov hoida oma tervist, töötada koormusega, mis tema elurütmi sobib. Puuvili või komm hommikukohvi kõrvale. Motivatsioonipakettide koostamisel on meile olulised kaks asja: esiteks, et inimesed oleksid innustatud meie juurde tulema, ning teiseks, et neil oleks jätkuv soov meie juures olla. Kuna ajas ootused ja soovid muutuvad, siis oleme arvestanud sellega, et koostöös oma töötajatega on tarvilik aeg-ajalt kõik üle vaadata – seda oleme praegu ka tegemas, et uuel aastal uue hooga alustada.

Meil on suur missioon, me soovime olla eelistatuim tööandja kinnisvara teenindamise valdkonnas. Oleme oma unistuse täitumise stardipakul ja oleme uhked ning täis entusiasmi, et edasi minna. Ootame meiega ühendust võtma kõiki, kes tahavad seda teekonda meiega koos ette võtta.