Turvatöötaja ametis on parasjagu põnevust ja salapära. Tuleb olla valmis ebatavalisteks ja kriitilisteks olukordadeks, olla kurikaeltest nutikam ning näha mitu sammu ette. See töö võib tähendada põnevaid filmilikke jälitamisi, saatkondade ja hotellide turvamist, aga ka näiteks lennujaama julgestamist, tagades nii meie kõigi lennuohutuse.

Tehnikahuvilistele inimestele pakuvad põnevust kaasaegsed elektroonilised valvesüsteemid ja kõikvõimalikud tehnilised lahendused. Siin leiavad rakendust tehnikud, mehhatroonikud ja IT-spetsialistid.

G4S-i personalidirektori Indrek Sarjase sõnul on tehnika ja IT-haridusega noortel ettevõttes head võimalused leida tööd, saada korralikku palka ja niiviisi kiirelt oma iseseisva eluga alustada. See on juba tõsine argument töökoha valikul.

„Noortele meeldib meie firmas töötada ka seetõttu, et oleme tööaja suhtes väga paindlikud. Näiteks tudengid käivad loengutes, aga kui energiat üle jääb, siis saavad nad selle kõrvalt teha turvatööd just neile sobivas mahus,” selgitab Sarjas.

Tudengitega sarnaselt sobib paindlik töögraafik ka inimestele, kes soovivad põhitöö kõrvalt lisa teenida, või ka näiteks vanematele inimestele, kes otsustavad oma tööaja pikkuse üle enesetundest lähtuvalt.

Indrek Sarjase sõnul ei ole ettevõttes töötaja palkamisel vanusepiire. Kui tervis lubab ja tahet on, siis vanemad inimesed on väga oodatud näiteks objektide valvureiks. See töö eeldab tähelepanelikkust ja kursisolekut, mis objektil toimub, kuid kellelegi järele jooksma või jõudu rakendama selles ametis ei pea. Vaja vaid info patrullile edastada, et need ülejäänu eest hoolitseksid.

Panus noortele

Töötajate leidmine turvafirmasse on mõnevõrra keerulisem seetõttu, et üheski koolis ei õpetata inimesi, kes kohe oleksid valmis hakkama turvatöötajateks või turvasüsteeme haldama. Seetõttu tuleb firmas teha uutele tulijatele efektiivset väljaõpet. „Oleme juba aastaid aktiivselt noortesse panustanud, käisime end koolides tutvustamas ja kutsusime tehnikahuvilisi noori meile praktikale,” jutustab Sarjas. Sellisel tegevusel on olnud positiivne tulemus ettevõttele ja see paistab ka väljapoole. 2021. aastal nimetati Eesti Tööandjate Keskliidu korraldatud konkursil turvafirma G4S parimaks praktikakohaks.

Seda võitu kommenteerides öeldi, et ettevõttele tõi võidu aktiivne osalemine õppekavade väljatöötamisel turvasüsteemide tehniku erialal, töökohapõhise õppe korraldamine, süsteemne praktikantide ja töökohapõhiste õppijate juhendamine ning ettevõttes loodud mentorsüsteem, mis toetab nii juhendajaid kui ka praktikante.

Elukestev õpe

Tööletulek algab töötajale G4S-is enamasti koolitusega. Turvatöötajal tuleb läbida baaskoolitus ja sooritada vastav eksam. Patrullid vajavad väga palju erinevaid teadmisi, kuidas ja mida kontrollida, aga ka seda, kuidas käituda ja inimestega suhelda. Samuti peavad nad hästi tundma turvatehnikat ja -süsteeme.

Tehnikud läbivad tööd alustades spetsiaalse programmi, mida viivad läbi koolitatud juhendajad.
Praktikandist saab töötaja ja kui amet meeldib, siis ettevõtte sees toetatakse ja julgustatakse töötajat karjääriredelil edasi liikuma. Algul turvatöötaja, siis juba vahetuse vanem, kes peab suhtlema nii klientidega kui ka koordineerima oma meeskonna tööd ja sealt juba edasi kasvõi osakonnajuhatajaks. Indrek Sarjas toob näiteks Reiko Tääkeri, kes alustas turvatöötajana ja nüüd juhib juba G4S-i juhtimiskeskust.

Meeskonnatunne

Kui firmas töötab ligi kaks tuhat inimest ja kõik on üle Eesti laiali, siis meeskonnatunne tekib pigem allüksustes. „Meie töötajate jaoks on tema allüksus või osakond justkui tema teine pere. Nii teavad kõik ühes vahetuses olevad patrullid, et saavad üksteise peale loota, niisamuti on lennujaama julgestusteenistus, kaupluse või mistahes teise objekti turvameeskond üks väike pere, kus ühenduslüliks on osakonnajuhataja.”

G4S-is peetakse väga lugu sportlikust ja tervislikust eluviisist ning töötajate soodustuste paketis on kindlasti kõige populaarsem spordiklubi kasutamise võimalus. Kuid ka pereväärtused on väga olulisel kohal. Toetatakse lastega peresid ja kui ettevõte peab suvepäevi, siis ikka perepäevana.
Küllap iga töötaja jaoks on oluline stabiilsus ja kindlustunne. Et tööd oleks ka homme ja aasta pärast ning et palk laekuks kindlal kuupäeval arvele. Selline stabiilne ja aus tööandja ongi suur rahvusvaheline kontsern G4S.