Gofores usutakse meeskondade iseorganiseerumise võimesse, mis võimaldab igaühel tugineda oma tugevustele, olla tema ise ja end maksimaalselt rakendada. Ettevõte on teadlikult seadnud sihiks minimaalse juhtimise, et mitte seada piiranguid oma töötajate arengule.

Gofore Eesti tegevjuhi enda jaoks oli Goforega liitumine kui unistuste täitumine. See on unikaalne võimalus realiseerida end paralleelselt nii IT-valdkonnas, äriarenduses kui ka vastutustundliku äri edendamises.

Gofore Eesti üksus on hetkel veel väike, kuid suurte kasvuplaanidega. Kuna Gofores ei toimu n-ö klassikalist planeerimist, ametikohti ja ametikohtade täitmist, siis Tuuli Pärenson kirjeldab nende kasvuplaani nii: „Oleme valmis oma meeskonda võtma kõik oskuslikud Java arendajad, kelle väärtused on meie omadega sarnased ja kellega meie senine kollektiiv tahaks koos töötada.”

Tuuli Pärenson

Millised on Gofore Estonia töötajate karjäärivõimalused?

Gofore Estonia karjäärivõimalused on samad, mis Gofore grupis, sest igapäevaselt toimime ühtse meeskonnana. See tähendab kuulumist rahvusvahelisse ettevõttesse, mis toimib agiilselt, ilma bürokraatia ja keskastmejuhtideta.

Karjäärivõimalused Gofores käivad läbi oskuste arengu ja rollide. Meie kindla usu kohaselt peab iga karjääri planeerimine olema individuaalne. Meil on toetavad meetmed, kuidas aidata igal spetsialistil ja eksperdil selgusele jõuda, milliseid oskusi ta endas arendada soovib. Meie grupis on igale töötajale määratud n-ö inimeste inimene (people person), kes vastutab selle eest, et töötaja võtaks aega oma isiklikule arenguteele mõelda ja astuks samme ka selle ellu viimiseks. Taas kord ei ole inimeste inimese näol tegu ametikoha või juhiga, vaid rolliga.

Loomulikult on eksperdina väga oluline pidevalt areneda juba ainuüksi ajaga kaasaskäimiseks, sest tehnoloogiad uuenevad ja vahetuvad. Mõne tarkvaraarendaja soov võib olla liikuda arhitektiks, mis sisuliselt tähendab kaugenemist ühest tehnoloogiast, et olla võimeline võrdlema erinevate tehnoloogiate eeliseid erinevate äriülesannete lahendamisel. Mõne teise soov võib olla arendada oma meeskonna ja suhtlemisoskuseid ja võtta lisaks ekperdirollile kanda eelnimetatud inimeste inimese, scrum master’i või mõne kolmanda rolli.

Me tahame, et iga inimene keskenduks oma tugevustele ja huvidele. Konsultatsiooniäris tingib ühe suure arenguvõimaluse juba see, et tegu pole ühe sektori spetsiifilise äriga. Kui soovid end proovile panna uues valdkonnas, siis pole selleks vaja vahetada tööandjat, vaid võimalus on vahetada kliendiprojekti. Meile on väga oluline, et saaksime pakkuda oma ekspertidele võimalust teha tööd, milles nad saavad eduelamuse, aga mis paneb neid parajal määral ka proovile. Konsultatsiooniäris on võrreldes teiste valdkondadega vaheldust kindlasti rohkem. Võimaluste ring on meil meeletu.

Näiteks milliseid huvitavaid projekte te olete teinud?

Peame väga oluliseks otsida ja valida kliente ning projekte, mis aitavad koos maailma veidi paremaks teha. Eesti turule on ehk tuttav Eestis, Soomes ja Islandil kasutusel olev andmevahetuskiht X-Road. Oleme X-Roadi tehnoloogiapartner ja lepinguline partner selle tuumtarkvara arendamiseks.

Suurbritannias oleme aidanud luua masinõppe lahendust, mis tuvastab võimalikku vihakõnet sotsiaalmeediaplatvormidel. See on valdkond, mille osas Eesti on üks väheseid Euroopa riike, kus pole veel ühiseid Euroopa praktikaid rakendatud, rääkimata tehnoloogiliste lahenduste loomisest.

Meile endale üks väga huvitav projekt on avaliku pilve kasutamise strateegia väljatöötamine Islandile. Teame, et avaliku pilve lahendused on väga tõhusad keskkonnajalajälje vähendamiseks, samas tuleb sobiva infrastruktuuri valikul arvestada ka paljusid teisi aspekte, nagu turvalisuse nõuded või maksumus, aga ka kasutusmugavus.

See on loomulikult vaid väike väljavõte meie praegu käimasolevatest projektidest.

Mida on teie töötajad firma osas ise välja toonud?

Küsisin hiljuti Eesti töötajatelt tagasisidet ja sain vastuseks:

„Gofores töötamine põhineb vastastikusel usaldusel. Tööandja usaldab oma töötajat ja töötaja saab usaldada oma tööandjat. Samuti antakse töötajale päris palju vabadust otsuste tegemisel. Gofores on väga rahvusvaheline seltskond ja kes soovib, sel on võimalik teha ka 100% ulatuses kaugtööd. On väga palju erinevaid valdkondi ja rahvusvahelisi väiksemaid ja suuremaid projekte, igaühele midagi. Gofore töötajad on väga professionaalsed, mitmekülgsed ja abivalmis. Gofore oma 800 töötajaga on pigem suur ettevõte, kuid seejuures väga paindlik ja bürokraatiat on vähe.”

Millistest väärtustest Gofore Estonia lähtub ja milliseid hüvesid veel pakub?

Meie kõige olulisem ja esimene väärtus on olla parim töökoht oma töötajatele. See oli põhjus, miks Gofore 20 aastat tagasi asutati. Meie teine oluline väärtus on tagada oma klientide edu. Kui tänu meie ekspertide tööle läheb klientide äril hästi, siis on ka tagatud pikaajaline ja edukas koostöö. Pikaajalised ja jätkusuutlikud koostöösuhted on iga n-ö Goforean’i DNAsse kodeeritud.

Kõlab elementaarselt, aga me pakume korralikku palka koos Eesti IT-sektorile omaste tavapäraste lisahüvedega, mida toetab põhjamaine juhtimiskultuur, mille lahutamatuks osaks on pikaajaline nägemus.

Rõhutame inimkesksust, eetilisust, läbipaistvust ja jätkusuutlikkust nii suhtluses oma töötajate kui ka klientidega. See on väga suur motivaator, kui sa teed tööd, mis sulle meeldib ja sul lastakse seda teha. Meil ei ole rutiini ainult rutiini pärast ega mõttetut bürokraatiat. Väärtustame ainult sellist rutiini, mis päriselt aitab meil oma tööd paremini teha.