Hoolimata koroonaviiruse epideemiast ja sellega kaasnevatest muredest tööandjatele näitab tervisekindlustus ilusat kasvu. Kuigi kriisiajale on omane, et nii mõnigi tööandja tõmbab töötajate soodustusi kokku, on tervisekindlustuse sõlminud ettevõtete arv kasvanud igal aastal vähemalt kaks korda.

Näiteks 2020. aasta lõpuks võimaldas juba pea 300 tööandjat 11 000 töötajal kasutada tervisekindlustust ja selle kaudu paremat ja kiiremat ligipääsu meditsiiniteenustele. See võimaldab neil töötajate tervisemuredele tavapärasest kiiremaid lahendusi leida. Ka epideemia ei ole vähendanud huvi tervisekindlustuse vastu, 2021. aasta esimese poolaasta seisuga pakub tervisekindlustust üle 500 ettevõtte ja kindlustatud on juba üle 20 000 töötaja.
Tervisekindlustus ehk eraravikindlustus annab võimaluse kasutada tasulisi raviteenuseid. See ei ole mõeldud asendama riiklikku ravikindlustust, kuid täiendab seda väga hästi. Tervisekindlustust saab kasutada nii suuremate õnnetuste puhul kui ka jooksvatele tervisemuredele kiire lahenduse saamiseks.

Viimase aastaga oleme näinud, et keskmine hüvitis on kasvanud umbes 20%. Osaliselt tuleneb see meditsiiniteenuste hindade tõusust, kuid kindlasti ka sellest, et kliendid on hakanud üha enam mugavaid tasulisi teenuseid kasutama.

Ravi puhul on tähtis kiirus

Kui inimesel on vaja minna mõne probleemiga eriarsti juurde, siis tähendab see riikliku ravikindlustuse puhul tihtilugu pikemat ootamist. Tervisekindlustuse kaitsega klient võib aga kasutada tasulist eriarsti ja saada nii märksa kiiremini oma terviseprobleemile lahenduse.

Eesti Haigekassa andmetel on riikliku ravikindlustuse kaitsega praegu võimalik saada Harjumaal silmaarsti vastuvõtule 79 päeva pärast ja nahaarstile pärast 40 päeva ootamist, mõnikord on järjekorrad veelgi pikemad. Vastavale tasulisele teenusele pääseb aga ligi juba mõne päevaga.

Tervisekindlustus ei lisa tööandjale maksukohustust

Tervisekindlustuse populaarsust on kasvatanud ka asjaolu, et tööandja ei pea sellelt teenuselt maksma erisoodustusmaksu ehk tööandjale ei lisandu maksukohustusi.

Tööandja võib täiendavat maksu tasumata kulutada ühe töötaja kindlustusmaksele kuni 400 eurot aastas ja 100 eurot kvartalis. Kui aga soovitakse pakkuda töötajatele ka muid hüvesid, nt sportimisvõimalust, võib maksuvaba piirmäära jagada erinevate soodustuste vahel.

Paljud ettevõtted kasutavadki süsteemi, kus investeerivad töötaja kohta 200 eurot aastas spordihüvitistele ja 200 eurot tervisekindlustuse kindlustusmaksele. Mõned ettevõtted aga investeerivad teadlikult sellest rohkemgi, makstes seejuures maksuvabastust ületava summa pealt erisoodustusmaksu.

2020. aastal hüvitas If Kindlustus ligikaudu 9500 tervisekindlustuse juhtumit. Tervisekindlustuses on väga tavapärane, et inimene kasutab hüvitist mitmeid kordi aastas. Kõige enam kasutatakse kindlustuskaitseid seoses hambaravi, ambulatoorse ravi, retseptiravimite ja taastusraviga, mis moodustavad hüvitistest enam kui poole.

Nagu iga teenus, nii areneb ajas edasi ka tervisekindlustus. Kõikide lepingutega on automaatselt kaasas ambulatoorse arstiabi kaitse, lisaks saab tööandja valida rohkem kui kümne lisakaitse vahel, mida oma lepingule lisada (nt haiglaravi, ambulatoorne taastusravi, psühholoogiline nõustamine, vaktsineerimine, hambaravi jms). Mitmesuguste lisakaitsete osas saab tööandja teha sobivad valikud just oma soovidest ja võimalustest lähtuvalt.

2021. aastal oleme välja tulnud tööandjatele uudse võimalusega. If Kindlustusel on võimalus kasutada tervisekindlustusele töötajate andmete saamiseks töötamise registrit (TÖR). Seega töötajate liikumisega seotud muudatused kajastuvad automaatselt tervisekindlustuse lepingus. Võimalust kasutanud tööandjate tagasiside on väga positiivne.

Mõistagi on igal tööandjal tervisekindlustuse pakkumiseks omad põhjused ja omad eripärad. Seega saab tööandja ise otsustada kaitsete ulatuse. Kasulik oleks küsida võimalikult tihti tagasisidet ka oma töötajatelt. Nii saab ettevõte koostöös kindlustusseltsiga kujundada tervisekindlustuse teenuse järjest paremaks – just enda ettevõtte vajadusi arvestades.

Kas soovid lähemalt teada saada tervisekindlustusest? Loe lisa lehelt if.ee/tervisekindlustus või kirjuta aadressil ariklient@if.ee.

Kairit Luht
If Kindlustuse isikukindlustuse tootejuht