„IKEAs töötame põhimõttel, et kõik on olulised ja võrdsed. Vastastikune lugupidamine, üksteise hindamine ja sõbralik õhkkond on osa igapäevatööst. Samuti on kõik ametikohad võrdselt olulised ning iga inimest austatakse ja väärtustatakse,” rääkis Keres. „Paljudele tundub näiteks uskumatu, et kui IKEA ettevõttena saavutab seatud eesmärgid, saavad preemiat kõik vähemalt ühe finantsaasta siin töötanud inimesed. Ehk mitte ainult juhtkond ja müügiosakond, vaid ka koristajad, turvatöötajad, restoranitöötajad, logistika- ja laotöötajad saavad tehtud töö eest preemiat. Iga meie töötaja panus on oluline ja kui ühiselt eesmärkide poole püüdleme, saame ka ühiselt edu üle rõõmustada!”

Võrdsuse põhimõte kehtib kõikides valdkondades ja seetõttu pakutakse igale töötajale lisahüvesid – omatöötajate allahindlust IKEA toodetele, koolitus- ja sporditoetust Stebby keskkonna kaudu ning erinevaid arendavaid koolitusi. Lisaks aitab Kerese sõnul ühtsus- ja meeskonnatunnetuse tekkimisele kaasa ühtne vormiriietus – kogu personal kannab samasugust tööriietust, et kõik tunneksid end võrdsena. Samuti pole töötajate nimesiltidel märgitud ametinimetust, sest olenemata positsioonist väärivad kõik võrdset austust. Kogukonnatunnet aitavad kasvatada ka ühisüritused: suvised üritused, pidustused, tähtpäevade tähistamised ning traditsiooniline ühiselt peetav kohvipaus ehk fika, mis annab võimaluse lõõgastuda, head kohvi nautida ja kaastöötajatega suhelda. Lisaks on IKEAs tasuta kuumad joogid, samuti puu- ja köögiviljad.

Koht, kus karjääri alustada või sellele uus hoog sisse lükata

Üks viis, kuidas IKEA enda töötajate suhtes hoolivust üles näitab, on see, et on loodud keskkond, kus individuaalselt ja professionaalselt areneda. „IKEAs on sul võimalus enda karjääriga algust teha või sellele hoopis uus suund anda. Osaline tööaeg, personaalne graafik ja paindlikkus võimaldavad inimestel leida töökorralduse, mis neile kõige paremini sobib. Meil on IKEAs nii õpilasi, kes oma karjääriga alles algust teevad, kui ka spetsialiste ja teisi töötajaid, kes ettevõtte sees juhiks kasvavad. Lisaks on meil ka vanemaid töötajaid, kes tulevad IKEAsse, et enda tööelule täiesti uus suund anda ning karjääripööre teha,” selgitas Keres.

IKEAs karjääri alustades läbib iga töötaja põhjaliku koolituse, mis ei anna mitte ainult teadmisi ja praktilisi näpunäiteid töö kohta, vaid võimaldab organisatsiooni, selle kultuuri ja väärtusi põhjalikult tundma õppida. Kõrgelt hinnatakse siin personaalset arengut – kui töötaja tahab töö kõrvalt koolis käia, siis soodustatakse seda igati. „Väärtustame loomulikult ka töö- ja eraelu tasakaalu, mistõttu viiakse läbi korrapäraseid arenguvestlusi, kus üheks teemaks on ka töötaja heaolu, era- ja tööelu kombineerimine,” sõnas IKEA Eesti inimeste ja kultuuri juht.

Ergonoomiline töökeskkond

IKEAs on töötajate ohutus tähelepanu keskpunktis ja seetõttu tehakse kõigile töötajatele regulaarselt ohutuse, evakuatsiooni ja teisi sarnaseid koolitusi. Samuti kannavad töötajad turvajalanõusid kõikides IKEA poodides ja klienditeeninduse alas ning logistikapiirkonnas on kohustuslik turvavestide kandmine. Igal aastal korraldatakse kõigile töötajatele ohutusalaseid koolitusi.

Ergonoomilise töökeskkonna tagamiseks kasutatakse töökohtadel palju IKEA ergonoomilisi mööbliesemeid, näiteks reguleeritava kõrgusega kontorilauad, mugavad reguleeritavad toolid, jala- ja seljatoed, kvaliteetne töötehnika. Kaupluses ja logistikaalas kasutatakse kvaliteetseid töö- ja tõstevahendeid, et vähendada töötajate füüsilist koormust.