Värske investeerimisotsus Akmene tuulepargi osas võimaldab Enefit Greenil jätkata oma ambitsioonika kasvuplaani elluviimist ning tuuleelektri toodangu suurendamist. Projekt hõlmab 14 tuuliku püstitamist. Investeeringu kogumaksumuseks kujuneb ligikaudu 85 miljonit eurot. Tuulepargi aastane prognoositud toodang saab olema selline, mis katab umbes 80 000 kodu aastase elektrivajaduse.

Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul on tal väga hea meel jõuda Akmene tuulepargi investeerimisotsuse näol järjekordse suure sammuni rohelise elektri tootmises. „Taastuvelekter on kiireim viis süsinikuneutraalsuse saavutamiseks ning Baltimaade piirkonnas on tuul ja päike kõige suurema potentsiaaliga taastuvenergia-allikad. Tänu uutele ehitatavatele tuuleparkidele annab Enefit Green oma panuse riiklike kliimaeesmärkide täitmisse ning tuuleenergia toodangu osakaalu märkimisväärsesse suurenemisse siinses regioonis. Lisaks võimaldab see meil pakkuda Eesti Energia klientidele veelgi rohkem rohelist elektrit,“ kommenteeris Kärmas.

Sarnaselt Šilale II tuulepargi projektile on Enefit Green allkirjastanud ka Akmene tuulepargi ehituseks lepingud rahvusvahelise tuulikutetootja GE Renewable Energy ning ehitusettevõtte Merkoga. Partnerid leiti hangetega.

Eesti Energia tütarettevõte Enefit Greenile kuuluvad praegu neljal turul – Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas – kokku 22 tuuleparki, 4 koostootmisjaama, 38 päikeseelektrijaama, pelletitehas ja hüdroelektrijaam.