ERGO transpordikahjude osakonna juht Raido Orulaid toob välja, et poole aasta jooksul lahendatakse enam kui 5000 kaskokindlustuse kahjujuhtumit. Ligi 50 protsenti juhtumitest leiab lahenduse ehk saab kindlustusseltsilt kahju hüvitamise otsuse ühe päeva jooksul.

„Käsitluse kiirus sõltub enamasti sellest, milline info juhtumi avamisel meile saadetakse, mitte sellest, kui suure või väikese kahjuga on tegemist. Oleme teinud samal päeval otsuse ja väljamakse ka mahakandmisele mineva sõiduki hüvitamiseks 20 000 euro ulatuses, sest asjaolud olid selged ja kogu vajalik informatsioon jõudis meieni kiirelt. Kui juhtumi avamisel on olemas kogu materjal, lisainfot pole vaja või midagi täpsustada, siis toimub otsustamine ruttu,“ kirjeldab Orulaid.

Ta lisab, et käsitlus võtab kauem aega siis, kui juhtumi asjaolud ei ole selged - näiteks liiklusavarii puhul pole saavutatud kokkulepet kahju põhjustamise osas, nõude esitaja ei lähtu kindlustusseltsilt saadud juhistest või klient ei vasta talle saadetud lisaküsimustele. „Kindlasti aitab kaasa, kui kliendil on esitada pildid- või videomaterjal sündmuskohalt, et olukord oleks vahetult peale kahju juhtumist fikseeritud. Liiklusõnnetuse korral soovitame võimalusel kohapeal selgusele jõuda, kes oli kahju põhjustajaks ja sõlmida vastav kirjalik kokkulepe, vaidluse korral kaasata ka politsei.“

Kui kahju põhjustab kolmas isik, siis on kindlustusseltsil õigus kannatajale kaskokindlustusega hüvitatud summa kahju põhjustanud isikult tagasi nõuda. „Näiteks kukub parklas seisvale autole kõrval asuva maja katuselt lumi ja tekitab autole kahjustuse – sel juhul on vaja fikseerida, kellele kuulub hoone ja kes vastutab. Nende asjaolude selgitamine võib vahel samuti võtta aega, millest tingituna lükkub edasi ka kahjuotsuse tegemine,“ lisab Orulaid. Kindlasti oleks oluline kutsuda sündmuse fikseerimiseks kohale politsei. Kliendil on hiljem võimalik omavastutusena makstud kulu samuti hoone omanikult tagasi nõuda.